Pred Bohom nie je bohatý (Lk, 12, 21).

“Ktosi zo zástupu povedal Ježišovi: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo.“ On mu odvetil: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?“ A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti!

Rozhovor s veriacim človekom.

Raz som prechádzal po chodbe na internom oddelení v nemocnici a na lavičke tam sedela istá pani, tak som si k nej len tak prisadol. Predstavil som, že som kňaz a ona mi potom povedala niečo veľmi zaujímavé. Na izbe,

Falošní učitelia, falošní proroci

Druhý list Timotejovi 4, 1 – 8: “Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho príchod a jeho kráľovstvo: Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a

Prečo všetky zrná neprinášajú stonásobnú úrodu?

Vo Svätom Písme čítame, že len zrná, ktoré padnú do dobrej zeme prinesú napokon úrodu. Žatva je rozdelená na tri stupne: na stonásobnú, na šesťdesiatnásobnú a na tridsaťnásobnú. Prečo všetky zrná neprinášajú stonásobnú úrodu? Prečo je to tak? Príprava zeme

Manželská láska, rodičovská láska, ale i neplodnosť

Pane Ježišu Kriste, prosíme ťa, požehnávaj manželskú lásku medzi mužom a ženou v našich farnostiach, nech zo dňa na deň táto láska v ich srdciach rastie, rozkvitá a nech sa radujú aj z potomstva, ktoré si im doprial. Daruj im

Spása je našou blaženou budúcnosťou.

Spása je konečným výsledkom nášho života tu na zemi. Spása je dar. Spása, ktorú získal Pán Ježiš spásnou činnosťou, najmä smrťou a zmŕtvychvstaním, nie je v nás ešte dovŕšená. Ľudia i celý svet, všetci sme ešte v očakávaní záverečnej spásy.

Ďakujeme ti, Duchu Svätý.

Ježiš povedal:  “Moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.  Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten,

Moje srdce úbohé

Vykonali sme si dobrú svätú spoveď. Ale nezostaňme len pri tom. Prosme dnes Pána Ježiša, aby vstúpil do nášho vnútra tak, ako vstúpil kedysi do večeradla. O otcovi biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi OSBM, som sa dočítal, že keď už ako

Otec nás všetkých

Ako sa vznešený a láskavý pozemský otec stará o svoje deti a vie im prepáčiť aj najväčšie priestupky, tak aj Pán nakladá s nami, lenže vo väčšej miere sa prejavuje jeho láska k nám. Dôvodom tejto nekonečnej lásky Pána k

Dobré svedomie a pokora, to musí byť spolu.

Svedomie spočiatku varuje, potom je stále tichšie, až nakoniec sa neozve a človek ide akoby slepý týmto životom. A sprievodnými znakmi takého spôsobu života sú prehnaná láska k peniazom, rozvrátené rodiny, opustené deti, alkoholizmus, drogy, hýrenie, okrádanie štátu, či osôb,

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 51 »
Prekvapenie pre teba
Dnes je sobota 23. marec 2019
Meniny má Adrián
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Turibius de Mongrovejo, biskup
ľubovoľná spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Máte veľkú šancu dosiahnuť slobodu a plnosť života, a to nemožno sebeckým hľadaním vlastných výhod, ale len otvorením sa láske. Povolanie k láske je vaším základným povolaním. Ježiš vás volá na túto cestu. Odpovedzte mu áno.
Bl. Ján Pavol ll.