Nedajme sa núkať do spoločnej modlitby.

Kto sa modlí za obrátenie hriešnika(-ov), vždy vtedy potešuje Božské Srdce Ježišovo, zranené toľkými urážkami. Ak nie je ten, za koho sa človek modlí, toho hodný, pridelí sa úžitok a sila modlitby inému, ktorý je lepšie pripravený z toho ťažiť.

Chceš dary od Otecka.

“Vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom; o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je

Odstrčili ťa!

Ježiš svojim učeníkom položil otázku: „O čom ste sa zhovárali cestou? Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší. Potom si sadol, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný

Boh nikdy nechce morálne zlo.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ (Evanjelium podľa Lukáša − Lk 9, 22) Z najväčšieho morálneho zla, zo zabitia Božieho Syna, Boh

Dnes mi už nikto nemusí hovoriť: Pekne sa prežehnaj.

Pokračovanie k tomu predchádzajúcemu príspevku. Dnes mi už nikto nemusí hovoriť: Pekne sa prežehnaj. Naučil som sa aj správne prežehnávať sa. Myslím na Boha, keď sa prežehnávam a som šťastný, keď mi iní veriaci žehnajú a modlia sa za mňa.

Pekne sa prežehnaj.

Tieto slová som počul veľmi často v detskom veku. Rodičia ma vychovávali v duchu katolíckej viery a naučili ma aj prežehnať sa. V knihe staršieho vydania som sa dočítal, že poznamenania sa sv. Krížom čiže prežehnanie sa, je starodávnou katolíckou

Buď čistý, lebo nečistému sa veľmi ťažko káže.

Prosím Vás, modlite sa za nás kňazov, aby sme sa nepripodobňovali tomuto svetu. Viem, že to nie je jednoduché mnohým veciam odolávať. Každý kňaz, ktorý už vlastne neslúži ako kňaz, zanechal túto službu, v našej krajine veľmi chýba, ako pastier,

Podstúpiť interrupciu?

Spomedzi žien, ktoré sú teraz tehotné sa nájdu aj také, ktoré sú smutné. Dolieha na ne úzkosť a žiaľ, majú v sebe pokušenie sa dieťatka vzdať, zničiť ho – jeho malé telíčko (potrat, interupcia). Prosíme Ťa, Pane Ježišu Kriste, za

Pondelok po 1. adventnej nedeli

“Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“ On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“ Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu,

Vo svete pôsobí Satan.

“Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým” – volá sv. Pavol – (2 Sol 3, 3) “A som si istý, že ani smrť ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 71 »
Prekvapenie pre teba
Dnes je streda 20. marec 2019
Meniny má Víťazoslav
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Klaudia, muč.
féria
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Povinnosťou každého človeka je byť príkladom čistoty a mať odvahu zachovávať svoje etické presvedčenie v spoločnosti cynikov. Už dávno sa usilujem takto postupovať - so striedavým úspechom.
Albert Einstein