Modlitba

Pane Ježišu Kriste, som  len chatrný tvor z prachu zeme.  Ani svoju myseľ, cit a srdce nedokážem sám od seba pozdvihnúť k Tebe. Všetko  a vo  všetkom  je tvoja milosť.  Keď  počúvam Tvoje slová  o požiadavke  lásky k nepriateľom, srdce

Ďakujem ti, Ježišu.

Ďakujem ti, Ježišu, za tento nový deň, len Ty vieš, že koľký je toto deň v poradí od môjho počatia, keď som sa začal utkávať v skrytosti v lone matky a z Tvojej vôle, hoci som sa ešte nenarodil, Ty

Modlitba

Všemohúci Bože, prosíme ťa za všetkých, ktorí sa odporúčali do našich modlitieb, či už cez internetovú stránku, mail, sms-ku, osobný alebo telefonický rozhovor a spoliehajú sa na naše modlitby, posilni ich na tele i na duši a upevni ich vieru,

Tieto myšlienky k rozjímaniu na Krížovej ceste sú mi veľmi blízke.

Je to vlastne modlitba za našu Cirkev.  Prosím aj Vás o modlitby za našu Cirkev. Cirkev sa denne za nás modlí a chce, aby všetci ľudia boli spasení. Ona je stĺpom a oporou pravdy. (1 Tim 3, 15)  Som hriešnik,

Pán vždy vypočúval naliehavú modlitbu

Spravodliví SZ boli presvedčení, že Pán Boh vypočúva vytrvalú modlitbu (Jdt 4, 12), o čom najlepší dôkaz nám dal Ježiš Kristus  v podobenstve o neodbytnom priateľovi (Lk 11, 5 – 13): „Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o

Modlitba za správne využívanie času

Pane Ježišu Kriste, tebe zverujem svoj čas, buď Pánom môjho času a života a použi si ma pre dobro a spásu duší. Záujmy iných ľudí nech sú pre mňa rovnako dôležité ako tie moje a keď bude láska vyžadovať zrieknutie 

Aby všetci zakúsili Božiu lásku. Modlitba za poznanie spásy.

Apoštol Pavol ju napísal z vnuknutia Ducha Svätého a často sa ju modlil: Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká

Ruženec v ťažkých, beznádejných situáciách

Ruženec sv. Rity – modlí sa v ťažkých, beznádejných životných situáciách. Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný,

Ježišu, vzrastaj vo mne

Ježišu, vzrastaj vo mne, vzrastaj v mojom duchu, v mojom srdci, v mojich predstavách, v mojich zmysloch. Vzrastaj vo mne svojou dobrotou, svojou čistotou, svojou pokorou, svojou horlivosťou a svojou láskou. Vzrastaj vo mne svojou milosťou, svojím svetlom a svojím

ON je naše Svetlo…

1 2 3 4 5 6 »
Prekvapenie pre teba
Myšlienka dňa:
Anjeli sú sprievodcami na našej ceste a hovoria nám: "Boh je blízko a ty si ponorený do jeho uzdravujúcej a láskyplnej prítomnosti."

Anselm Grun