"Učenie o očistci nie je zásadného charakteru, je to len taká teória, presne ako predpeklie…"

Táto myšlienka poukazuje na dve chyby. Prvou je dávať očistec a predpeklie na jednu vieroučnú úroveň, druhou je vyhlásiť učenie o očistci za “dobrovoľne voliteľnú” teóriu. Nie je to tak. Očistec je vyhláseným článkom katolíckej viery. Ako katolík v neho

„Katolícka cirkev učí, že spásu si zasluhujeme dobrými skutkami…“

Toto Katolícka cirkev nikdy neučila. V skutočnosti jednoznačne zavrhla názor, že spásu si môžeme zaslúžiť. Človek je spasený jedine Božou milosťou, ktorá je úplne nezávislá od skutkov. Cirkev učí, že od začiatku až dokonca nás ospravedlňuje, posväcuje a prináša spásu Božia milosť.

"Kňazi a diakoni by peklo nemali ani len spomínať. Nemá to veľa spoločného s kresťanskou láskou…"

Podľa obsahu dnešných kázní by sme si mohli myslieť, že väčšina kňazov a diakonov s tým súhlasí. Ale nie všetci. Keď istý katolícky kňaz uvidel pútač susednej Unitárskej cirkvi, pripravil si ako odpoveď svoju vlastnú nedeľnú kázeň. Na pútači unitárskeho

"Kresťania môžu veriť v reinkarnáciu."

V nijakom prípade. Biblia učí:„Je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd” (Hebr 9, 27). To znamená, že životom prejdete iba raz. Nedostávate nekonečné množstvo druhých šancí. Keď zomriete, ste súdení a idete buď hore, alebo dole-navždy. V

"Všetci sú v zásade dobrí a takmer každý pôjde do neba"

Pravda, všetko bolo stvorené ako dobré, vrátane každého človeka. Máme však slobodnú vôľu, ktorú môžeme využívať, ale aj zneužívať. Každý ju občas zneužije a toto zneužitie sa volá hriech. „Veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva,” hovorí Pavol (Rim

Prekvapenie pre teba
Myšlienka dňa:
Akýkoľvek skutok lásky si zasluhuje večný život.

sv. Tomáš Akvinský