Nemocničné príbehy. Ruženec v koši.

Na túto udalosť budem spomínať stále. V roku 2003 som svoju diakonskú prax absolvoval vo farnosti Bojnice. Bolo to počas prázdninových letných mesiacov a býval som na fare, v takej malej izbičke, a raz v noci o pol tretej ma

Si už spasený(á)?

V Liste apoštola Pavla čítame tieto slová: “Veď vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až doteraz. A nielen ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny Ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a

Zákon a láska

Ježiš sa nestavia proti tradíciám v ktorých sa narodil. On odhaľuje plný význam zákona. Každému zákonu však rozhodný tón dávajú prikázania. Aby Božie prikázania mohli zdokonaliť človeka a jeho vzťah k Bohu, treba ich zachovávať čo najdokonalejšie. Preto Ježiš odporúča

Si ochotný(á)! Žalmista sa modlí:

“Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je moje srdce; Lebo až po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo a tvoja vernosť až po oblaky” (Ž 57, 8. 11.). Povedzme si najprv, že čo je to ochota. Je to pripravenosť vôle pomôcť blížnemu

Svätá omša v Šaštíne a výnimočné stretnutia s pápežom Jánom Pavlom II.

Presne pred 5 rokmi, 15. 9. 2012 večer o 19.00 hod., som bol hlavným celebrantom na svätej omši v bazilike v Šaštíne, na to nikdy nezabudnem a počas príhovoru som sa spýtal ľudí, že či si spomenú teraz na to,

Milión detí sa modlí ruženec 2017

Skutočný príbeh Táto udalosť sa stala počas 2. svetovej vojny. Istý Francúz, volal sa Paul, bol aktívnym účastníkom hnutia za oslobodenie Francúzska. Manželka ho často prosila, aby sa aspoň pre dcérku vzdal tejto nebezpečnej činnosti. Potom prišlo to, čoho sa

Čo sa smie jesť, piť a čo nie.

Prvý list Timotejovi – kapitola 4, 1 – 9: “Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov, zvedení pokrytectvom luhárov, ktorí majú na svedomí vypálené znamenie; zabraňujú ženiť

Homosexuálne skutky

Počas mojich policajných rokov, v deväťdesiatich rokoch, nás vyslali ako hliadku do istého nočného podniku v centre Bratislavy. Vchádzalo sa tam dolu schodišťom a už na stenách sme si všimli portréty s nahými mužmi. Pri bare sme zase videli klientelu

Mons. Rudolf Baláž

Pred šiestimi rokmi (27. 7. 2011) si Pán povolal z tejto pozemskej púte môjho duchovného otca a biskupa Mons. Rudolfa Baláža. V ten deň som bol vo farskej záhrade v Prievaloch a zazvonil mi mobil, mama mi oznámila, že čo

Podpichol si niekoho a

Podpichovať, či nepodpichovať. V jednej farnosti istý mládenec, vekom už po tridsiatke, veľmi rád chodieval do kostola na sobášne obrady a v kútiku duše stále dúfal, že raz aj on bude stáť pred oltárom so svojou vyvolenou. Keď sobáš skončil,

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 51 »
Prekvapenie pre teba
Dnes je sobota 23. marec 2019
Meniny má Adrián
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Turibius de Mongrovejo, biskup
ľubovoľná spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Máte veľkú šancu dosiahnuť slobodu a plnosť života, a to nemožno sebeckým hľadaním vlastných výhod, ale len otvorením sa láske. Povolanie k láske je vaším základným povolaním. Ježiš vás volá na túto cestu. Odpovedzte mu áno.
Bl. Ján Pavol ll.