V živote riešil len svoju kariéru a kŕmil si tým svoje ego.

Istý kňaz rozprával, ako stretol zdrveného, úzkostlivého, nepokojného človeka so sčervenenými očami od užívania tabletiek na získanie psychickej stability. “Dôstojný otče, pomôžte mi, v mojom tele je nejaký diabol. Skutočný blázinec. Máme všetko. Nič nám nechýba, okrem pokoja… Ja pracujem,

Trápenia má pod kontrolou.

“Zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia.“(Mt 6, 34) Kto to povedal? Pán Ježiš. Toto slovo sa mi dnes dostalo na povzbudenie: “Ten, kto sa bojí trápenia, už teraz sa trápi, pretože sa bojí.”

Chodím do kostola od dieťaťa.

V našej rodine sme všetci chodili do kostola a spomínam si na slová otca v nedeľu ráno: „Nie len večer byť mládencom, ale aj ráno. Vstávaj z postele a obliekaj sa, ideme do kostola.“ Topánky sme mali pekne “vyleštené”. Otec

Modlitby starých rodičov

Starší človek stál pri bankomate na námestí SNP v Bratislave a ja som postával za ním a čakal som kedy odíde, aby som si mohol vybrať peniaze. Lenže on nie a nie odísť. Tak som nakukol, že čo tam toľko

Prichádzajú aj ťažké chvíle, až sa človeku nechce ďalej žiť.

Pre mladého chalana je príťažlivý rozhovor s peknou babou a snaží sa nič nepokaziť, aby v jej očiach nevyzeral nejak blbo. A keď sa mu podarí získať si jej sympatie, tak je veľmi šťastný. Tak to vlastne na zemi chodí.

Trápi ťa niečo! Nie si šťastný(á).

Rozumieť dobre svojmu šťastiu. Niekto za šťastie považuje len to, čo zapadá do jeho svojvôle. Každé skríženie jeho plánov mu pripadá ako nešťastie. Nevidí, že za tým môže byť aj metóda Božej lásky. Často treba veľkých okľúk, aby sme sa

Lepšie bolo za komunizmu! Nesúhlas.

“Pán povedal Mojžišovi: „Choď, zostúp, lebo tvoj ľud, ktorý si vyviedol z egyptskej krajiny, sa skazil. Veľmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú som im určil. Urobili si z kovu teľa a klaňali sa mu, priniesli mu obetu a povedali: ‚Toto

Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou…

Je vášmu srdcu známe táto modlitba: “Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si…, svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych teraz, i v hodinu smrti našej. Amen.” Mária, naša matka, sa nás pýta: M. (osloví ťa tvojím

Nedajme sa núkať do spoločnej modlitby.

Kto sa modlí za obrátenie hriešnika(-ov), vždy vtedy potešuje Božské Srdce Ježišovo, zranené toľkými urážkami. Ak nie je ten, za koho sa človek modlí, toho hodný, pridelí sa úžitok a sila modlitby inému, ktorý je lepšie pripravený z toho ťažiť.

Dar od Pána.

“Vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom; o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 56 »
Prekvapenie pre teba
Dnes je sobota 16. január 2021
Meniny má Kristína
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Marcel I., pápež
féria
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Zmieriť ľudí s Bohom a usilovať sa s nimi milo jednať je šľachetný spôsob pomsty.
sv. František Xaverský