Modlitbová skupina, ktorá je vzorom pre všetky ostatné modlitbové skupiny.

“Keď bol Ježiš vzatý do neba, apoštoli sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu.
Keď ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov.
Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.” (Skutky apoštolov − Sk 1, 12 – 14)

V hornej sieni sa utvorila modlitbová skupina, ktorá je vzorom pre všetky modlitbové skupiny vo svete. Duch Svätý poslal apoštolov do tej hornej siene a nielen ich, ale tiež Ježišovu matku Máriu, niektoré ženy a bratov. Všetci títo reagovali na vnuknutie Ducha Svätého, stretli sa, aby sa spoločne modlili. Čo s radosťou robili a túžobne očakávali, že čo sa bude diať. Duch Svätý zostúpil na nich všetkých a vyzbrojil ich mocou z výsosti, aby svedčili o Ježišovi v Jeruzaleme, v Júdsku, v Samárii a vo všetkých končinách zeme. Toto poslanie mali ony a máme ho aj my, lebo aj na nás zostúpil Duch Svätý a máme svedčiť o Ježišovi v súčasnom svete.
Pán Ježiš nám tu na zemi dáva za pomocnicu svoju Matku, Máriu. A ona nás zvoláva na určité miesto, aby sme spolu s ňou zotrvávali na modlitbách. Chvála Bohu, že sa môžeme s Máriou, s našimi biskupmi, s našimi kňazmi a s bratmi a sestrami spoločne modliť na určitý úmysel, ktorý si vyberieme z vnuknutia Ducha Svätého. Vo farnostiach máme modlitbové skupiny a je dobré, keď pozývame Pannu Máriu, aby sa spolu s nami modlila, a zavoláme i miestneho kňaza, tak podľa vzoru modlitbovej skupiny z dnešného čítania, vytvoríme modliace sa spoločenstvo, ktoré očakáva pomoc z hora, aby sa s nami, ale nie len s nami, aj s tými, za ktorých prosíme, naplnil Boží zámer. Žiť tu na zemi život vo svornosti, v porozumení, v bratskej láske a vo vzájomnej úcte a na koniec byť prijatý do slávy. Žalmista to povedal tak jednoducho: “Vedieš ma podľa svojho zámeru a nakoniec ma prijmeš do slávy.” (Ž 73, 24)

Nesúhlasím s tým, keď sa vo farnosti na niektorom mieste koná modlitbové stretnutie, napr. u niekoho doma sa zídu ľudia, pretože si to tak sami “naplánovali”, pričom vedeli (oznamy v nedeľu), že v tom čase kňaz slúži vo farskom kostole svätú omšu. Nerozumiem tomu a tým ľuďom (katolíkom), ktorí to niekedy takto robia. Iné je, keď boli v ten deň už niekde inde na svätej omši, ale uprednostniť modlitbové stretnutie u niekoho večer doma, pričom v tom istom čase kňaz slávi svätú omšu vo farskom kostole, je nesprávne. Radšej nech idú všetci na svätú omšu, počas ktorej sa na oltári sprítomňuje Kristova obeta, nekrvavým spôsobom. Od Oltára prichádzajú na nás všetky druhy požehnania a Božia milosť nás napĺňa v hojnej miere. Svätá omša je najdokonalejšia modlitba Cirkvi. Mrzí ma to, keď si to ľudia ešte vysvetľujú po svojom. Nikoho však nemôžeme súdiť, lebo všetko je milosť, ale k čomu sme dospeli, toho sa držme.
Najsvätejšia obeta sa koná po celom svete a tak isto po celom svete zvoláva Mária svoje deti, aby spolu s ňou zotrvávali na modlitbách. Mária stelesňuje dokonalú ženu, ktorá je plná milosti a požehnaná medzi všetkými ženami na svete. Je Božou Matkou a preto jej príhovor u Syna je taký mocný. Neviem, prečo niektorí kresťania vystupujú tak razantne proti nej. Ona predsa neurobila vôbec nič zlé. Úplne naopak. Stále sa snaží každému pomôcť. Hovoril som so spevákom známej kresťanskej hudobnej skupiny, a pripomenul som mu naše piesne, v ktorých vyzdvihujeme čnosti Panny Márie a jej lásku, či ich nechce naspievať a priblížiť ich mladým ľuďom, povedal mi, že nie. Mať v úcte Pannu Máriu, ani ma nenapadne, že je to niečo zlé, či modla. Ona žije, je v Božom kráľovstve, prihovára sa za nás a pomáha nám na púti. Diabol je na zemi a Mária ho zaháňa od nás preč. Je naša najlepšia Mama. Vie nám pomôcť vždy a za každých okolností. A keď sa modlí s nami a my s ňou, to je prejav jej veľkej láskavosti voči nám. V bolestiach súciti s nami a trpí s nami. Amen.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je štvrtok 2. apríl 2020
Meniny má Zita
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

František z Paoly
ľubovoľná spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Boh po nás túži, chce nás mať pri sebe aj s našimi blízkymi. Verí nám a pomáha, aby sme raz zakúsili šťastie v raji.