Spomienky na november 89

17. november 1989 v Prahe. Nie, nebol som tam vtedy, ale keď sme sledovali v televízii správy, zo zásahu polície (vtedy ZNB), tak som na záberoch kamier spoznal niektorých kamarátov z Čiech, mladých policajtov. S ktorými sme absolvovali vojenskú službu

Poznáme svoju úbohosť a vtedy skôr vidíme v ľuďoch Krista.

Pochválený buď Ježiš Kristus. „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov.

Otec, odprosujúc Boha

Jób a jeho deti. „V krajine Hus žil istý muž, menom Jób. Bol to muž dokonalý a statočný, bál sa Pána    a chránil sa zlého. Narodilo sa mu sedem synov a tri dcéry. Jeho synovia často robili hostiny, každý

Veľa o vnútornom uzdravení počúvame, čítame v knihách, ale…

Pochválený buď Ježiš Kristus. Istá mladá žena hovorila o tom, že nikdy nemala žiadnu lásku vo svojej rodine. Moji rodičia ma nikdy nemali radi a nestarali sa o mňa. Stále ma porovnávali s inými ľuďmi a hovorili, že nie som

Pán Ježiš nehovoril len slová mňam mňam.

Pochválený buď Ježiš Kristus. “Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie. Každý strom možno poznať po ovocí. Z tŕnia predsa nezbierajú figy, ani z ostružín neoberajú

Spomienka na otca biskupa Rudolfa Baláža + meditácia.

Pochválený buď Ježiš Kristus. “Slovo, ktoré povedal Pán Jeremiášovi: „Vstaň a choď do hrnčiarovho domu, tam budeš počuť moje slová. Zostúpil som teda do hrnčiarovho domu. Ten práve pracoval na hrnčiarskom kruhu. Keď sa mu pokazila nádoba, ktorú formoval z

Nie si len telo.

Pochválený buď Ježiš Kristus. “Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi,

Batoľa vidí do srdce svojej matky.

Pochválený buď Ježiš Kristus. Každá matka pri pohľade do očí svojho dieťaťa by si mala uvedomiť, že nevinné detské očká nevidia len povrch, ale prenikajú aj do hĺbky matkinej duše, aby čosi odpozorovali, napodobňovali. Od matky dieťa veľa vypozoruje, skratka

Nesúdiť, ale modliť sa. Prosím, prosím, prosím.

Pochválený buď Ježiš Kristus.  Možno, že sa vám už niekedy dostala do rúk kniha s názvom “Dialog” od svätej Kataríny Sienskej (1347 – 1380). Zatiaľ, pokiaľ viem, bola z pôvodiny preložená len do češtiny. Ja vlastne mám toto české vydanie

Je lepšie si zvoliť manželstvo.

V sobotné dopoludnie vchádzam do kostola. Ticho, prázdno, len bohatá kvetinová výzdoba na oltári i na laviciach prezrádza, že o pár hodín tu bude veľká slávnosť. Sviatosť manželstva. Sviatosť, pri ktorej Boh vstúpi do zväzku dvoch milujúcich sa ľudí, muža

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 51 »
Prekvapenie pre teba
Dnes je sobota 19. január 2019
Meniny má Drahomíra, Sára
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Márius a spol., muč.
féria
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Môžete mať najkrajšie telo, ale nikdy nebudete šťastní, ak vás nebude mať kto čisto milovať. Môžete mať krásny dom snov, ale nikdy v ňom nebudete šťastní, ak v ňom budete bývať sami. Môžete byť svetoznáma slávna osobnosť, ale nikdy nebudete pravo šťastní, ak medzi známymi nebudete mať priateľa.