Nie si tu náhodou

Takýto nápis ma spolu s mojou kamarátkou privítal vo vnútri Diecézneho centra mládeže Archa Trnavskej arcidiecézy v Bojničkách pri Hlohovci. Do tohto centra sme išli navštíviť nášho známeho kňaza, ktorý tu pôsobí a vedie toto centrum. Toto centrum ponúka aj „centrum prijatia“, čo

GODZONE

Dňa 17.11.2011 sa v UpCe v Mlynskej doline v Bratislave konala akcia pod názvom „GODZONE“ (Božia zóna) na ktorej som sa vďaka Božej prozreteľnosti a dobroty zúčastnila spolu s kamarátom z farnosti. Nevedeli sme, kde sa to presne koná, v ktorých priestoroch a čo máme očakávať, jednoducho sme

Litmanová – Hora Zvir

Bol koniec letných prázdnin a tak sme sa vybrali na niekoľko-dňový výlet na východné Slovensko, aby sme si oddýchli od každodenných starostí a aby sme načerpali nových síl. Naplánovali sme si návštevu staroľubovnianskeho hradu. Tesne Pred Starou Ľubovňou si mamina

Koncert v Poľsku

1. mája 2011 sme sa  zúčastnili v amfiteátri Kadzielnia koncertu TU ES PETRUS (Ty si Peter)- monumentálneho diela poľského skladateľa a dirigenta Piotra Rubika s textami prozaika Zbigniewa Ksiažeka, skomponovaného na počesť rodáka, pápeža Jána Pavla II. Texty skladieb ako i

Skalka

Dňa 28.6. 2011 som absolvovala krásny výlet na pozvanie veľmi dobrého kamaráta na najstaršie pútnické miesto  Skalku, ktorá sa nachádza  pri Trenčíne. Až doteraz som o tomto krásnom pútnickom mieste nič nevedela a nepočula. Mala som možnosť dozvedieť sa veľa

Prekvapenie pre teba
Myšlienka dňa:
Akýkoľvek skutok lásky si zasluhuje večný život.

sv. Tomáš Akvinský