Ďakujeme ti, Duchu Svätý.

Ježiš povedal:  “Moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.  Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten,

Moje srdce úbohé

Vykonali sme si dobrú svätú spoveď. Ale nezostaňme len pri tom. Prosme dnes Pána Ježiša, aby vstúpil do nášho vnútra tak, ako vstúpil kedysi do večeradla. O otcovi biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi OSBM, som sa dočítal, že keď už ako

Otec nás všetkých

Ako sa vznešený a láskavý pozemský otec stará o svoje deti a vie im prepáčiť aj najväčšie priestupky, tak aj Pán nakladá s nami, lenže vo väčšej miere sa prejavuje jeho láska k nám. Dôvodom tejto nekonečnej lásky Pána k

Dobré svedomie a pokora, to musí byť spolu.

Svedomie spočiatku varuje, potom je stále tichšie, až nakoniec sa neozve a človek ide akoby slepý týmto životom. A sprievodnými znakmi takého spôsobu života sú prehnaná láska k peniazom, rozvrátené rodiny, opustené deti, alkoholizmus, drogy, hýrenie, okrádanie štátu, či osôb,

Narodenie sv Jána Krstiteľa

Porodila ho žena v pokročilom veku – Alžbeta. Nedostal meno po svojom otcovi  a meno Ján nemal nikto ani z jeho príbuzenstva. Bolo to nezvyklé, ale možné. Zachariáš pred prítomnými potvrdil, že sa bude volať Ján, tak to totiž napísal

Človek často sklame…

Človek často sklame pretože je človekom. Každý skúsený vždy ráta s ľudskou omylnosťou a nespoľahlivosťou. Jednoducho s tým počíta. Samozrejme, že to nejako umelo nevyvoláva alebo neprovokuje svojimi rečami. Človek sa predsa vie aj pochlapiť. V Evanjeliu čítame, ako otec

Kto upozornil Adama na to, že je nahý!

Počúvajme to, čo nám hovorí Ježiš. Jedine takýmto spôsobom sa zbavíme množstva negativity a pocitu menejcennosti. Máme jasno v tom, čo sa týka aj Svätého Písma. Je to pre nás dôveryhodné slovo. Teraz myslím ako na celok, nie len na

Kráčam vpred, mám nový život.

“Keď som bol dieťa hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle; no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam

Boh je šťastím.

Naozajstné šťastie je v samom Bohu, lebo od neho pochádza každé dobro. Aby sme mohli objaviť, že Boh je šťastím, musíme v živote veľa prežiť, veľa prejsť, osobne zakúsiť nestálosť a pominuteľnosť všetkého, čo nie je Bohom. Najčastejšie sa to

Prirodzená a nadprirodzená láska

Dôvodom pre prirodzenú lásku je obyčajne prirodzený dôvod, napr. príbuzenstvo, šľachetnosť, osobné prednosti, zásluhy alebo dobro, ktoré nám preukázal. Motívom nadprirodzenej lásky je sám Boh. Keď niekto miluje blížneho iba kvôli nemu samému, pre jeho prirodzené prednosti, alebo pre dobro,

« 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 52 »
Prekvapenie pre teba
Dnes je pondelok 17. jún 2019
Meniny má Adolf
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Nikander a Marcián, muč.
féria
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Milovať znamená byť pripravený uspokojiť Boha vo všetkom.

sv. Terézia z Avily