Narodenie sv Jána Krstiteľa

Porodila ho žena v pokročilom veku – Alžbeta. Nedostal meno po svojom otcovi  a meno Ján nemal nikto ani z jeho príbuzenstva. Bolo to nezvyklé, ale možné. Zachariáš pred prítomnými potvrdil, že sa bude volať Ján, tak to totiž napísal

Človek často sklame…

Človek často sklame pretože je človekom. Každý skúsený vždy ráta s ľudskou omylnosťou a nespoľahlivosťou. Jednoducho s tým počíta. Samozrejme, že to nejako umelo nevyvoláva alebo neprovokuje svojimi rečami. Človek sa predsa vie aj pochlapiť. V Evanjeliu čítame, ako otec

Kto upozornil Adama na to, že je nahý!

Počúvajme to, čo nám hovorí Ježiš. Jedine takýmto spôsobom sa zbavíme množstva negativity a pocitu menejcennosti. Máme jasno v tom, čo sa týka aj Svätého Písma. Je to pre nás dôveryhodné slovo. Teraz myslím ako na celok, nie len na

Kráčam vpred, mám nový život.

“Keď som bol dieťa hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle; no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam

Boh je šťastím.

Naozajstné šťastie je v samom Bohu, lebo od neho pochádza každé dobro. Aby sme mohli objaviť, že Boh je šťastím, musíme v živote veľa prežiť, veľa prejsť, osobne zakúsiť nestálosť a pominuteľnosť všetkého, čo nie je Bohom. Najčastejšie sa to

Prirodzená a nadprirodzená láska

Dôvodom pre prirodzenú lásku je obyčajne prirodzený dôvod, napr. príbuzenstvo, šľachetnosť, osobné prednosti, zásluhy alebo dobro, ktoré nám preukázal. Motívom nadprirodzenej lásky je sám Boh. Keď niekto miluje blížneho iba kvôli nemu samému, pre jeho prirodzené prednosti, alebo pre dobro,

Nemáme veriť každému duchu. Opatrnosti nikdy nie je dosť.

Pred tromi dňami som sa začal rozprávať s istou pani, hovorila o sebe, že je veriaca a že sa venuje liečeniu. Išlo teda o “ľudovú liečiteľku.” Nechcem tu rozpisovať to všetko, čo mi hovorila, ale s istotou vám môžem povedať,

Mladší syn odišiel za slobodou.

Stotožňoval ju s rozpustilosťou, s uvoľnením kontroly rozumu nad citmi , zákona nad pudmi, vášňami, a vôbec s úplným oddaním sa momentálnemu rozmaru. A mal na to možnosti. Bol mladý a ovplýval bohatstvom. Koľko trvala pohoda, koľko toho zažil, ale

Milosť Božia v nás = vzrastajúca láska.

Čo si myslíš: Miluje Ťa Pán Ježiš?   Áno, som si tým stopercentne istý. A Ježiš pri myšlienke na mňa i na teba. Je si tiež stopercentne istý, že ho milujem a tiež i ty. Mučeníci, dokázali za neho obetovať

Fajčíš a modlíš sa

Myslím si, že každý silný fajčiar si nájde chvíľu času na vyfajčenie cigaretky; každý Kristov nasledovník si v priebehu dňa nájde čas na modlitbu. Kristus sa mu stal veľmi blízkou osobou. Cigaretka tuhého fajčiara ihneď napadne a zapáli si. Má

« 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 51 »
Prekvapenie pre teba
Dnes je sobota 23. marec 2019
Meniny má Adrián
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Turibius de Mongrovejo, biskup
ľubovoľná spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Máte veľkú šancu dosiahnuť slobodu a plnosť života, a to nemožno sebeckým hľadaním vlastných výhod, ale len otvorením sa láske. Povolanie k láske je vaším základným povolaním. Ježiš vás volá na túto cestu. Odpovedzte mu áno.
Bl. Ján Pavol ll.