"Evanjelici a anglikáni veria v reálnu prítomnosť rovnakým spôsobom ako katolíci…"

To nie je pravda. Niektorí protestanti, najmä evanjelici a anglikáni, veria v konsubstanciáciu, teda v to, že po premenení je v Eucharistii prítomná substancia tela a krvi Krista spoločne so substanciou  chleba a vína. Telo a krv sú spolu “so

"Svedomie mi hovorí, čo je pravda a čo nie, čo je dobré a čo zlé…"

Nie celkom. Svedomie vás síce informuje, že robíte niečo zlé, alebo že zanedbávate niečo dobré, čo by bolo treba spraviť, nedeje sa to však vo vákuu. Najprv sa musíte naučiť, čo je dobré a čo zlé, a to je práca

“Na prijímanie môže ísť každý, kto chce…”

Nepravda. Roku 1986 vydala Národná konferencia katolíckych biskupov usmernenia k svätému prijímaniu. Biskupi vyhlásili, že “katolík sa plne zúčastňuje na slávení Eucharistie, keď ide na sväté prijímanie, čím napĺňa Kristov príkaz, aby jedol jeho telo a pil jeho krv. Aby

"Ak sú dvaja ľudia cirkevne zosobášení a vôbec nemajú deti, ich manželstvo je neplatné…"

Ak by to bola pravda, tak by ani jedno manželstvo nebolo platné až do narodenia prvého dieťaťa, to však nedáva nijaký zmysel. Všetci vieme, že manželstvo je plne platné od momentu zloženia manželských sľubov a jeho zavŕšenia-to znamená od prvého

"Každý katolík musí ísť na spoveď aspoň raz do roka…"

Tesne vedľa. Cirkevný predpis o spovedi je máličko, ale významne odlišný: každý katolík, ktorí si je vedomí smrteľného hriechu, musí ísť na spoveď aspoň raz do roka. Tento predpis, porušenie ktorého je hriechom neposlušnosti voči právoplatnej autorite, zaväzuje každého katolíka,

"Nemusíme chodiť na spoveď, pretože hriechy odpúšťa Boh, ak ho o to v modlitbe priamo poprosíme."

Ježiš nikdy neustanovil zbytočné príkazy. Ustanovil sviatosť pokánia a zmierenia, dnes nežne označovanú ako spoveď (tento pojem zdôrazňuje iný aspekt, ale označuje tú istú sviatosť). Ustanovil spoveď ako bežný alebo štandardný spôsob odpúšťania našich hriechov. V skutočnosti predtým, ako vôbec

"druhý vatikánsky koncil zdôraznil ducha zákona namiesto litery zákona, a tak už nie sme povinní ísť v nedeľu do kostola…"

Tento postoj predpokladá, že medzi duchom a literou existuje nejaký konflikt. Koncil toto nikde nenaznačuje a povinnosť katolíka, že sa musí v nedeľu a vo sviatok zúčastniť na sv. omši, pokiaľ nemá primeraný dôvod, ako napr. chorobu, ktorý by mu

Prekvapenie pre teba
Myšlienka dňa:
Akýkoľvek skutok lásky si zasluhuje večný život.

sv. Tomáš Akvinský