Pred Bohom nie je bohatý (Lk, 12, 21).

“Ktosi zo zástupu povedal Ježišovi: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo.“ On mu odvetil: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?“ A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti!

Rozhovor s veriacim človekom.

Raz som prechádzal po chodbe na internom oddelení v nemocnici a na lavičke tam sedela istá pani, tak som si k nej len tak prisadol. Predstavil som, že som kňaz a ona mi potom povedala niečo veľmi zaujímavé. Na izbe,

Hirošima

Táto skutočná udalosť je zo života pátra Pedra Arrupeho S.J., ktorý sa narodil 14.11. 1907 v Bilbau a zomrel v Ríme 5. 2. 1991. Bol v poradí 28. generálnym predstaveným Jezuitov. Ako 38-ročný opísal jeden zo svojich silných zážitkov, ktorý

Darujme Bohu naše deti

Neobyčajne pekným príkladom kňazsky zmýšľajúcej ženy a matky, ktorá sa veľmi veľa modlila za povolania, je matka rodiny Angličanka Eliza Vaughanová. Eliza po svadbe s plukovníkom Johnom Francisom Vaughanom v lete 1830 prestúpila napriek odporu svojich príbuzných na katolícku vieru.

Piatok po 1. adventnej nedeli

Chválime Ťa, Pane Ježišu a vzdávame Ti vďaky.  Pomáhaj nám mať pevnú vieru v Teba. Pomáhaj aj členom našim rodín, aby sme všetci mali pevnú vieru v Teba. Potrebujeme vieru v Teba. Potrebujeme Tvoje milosti a Tvoje požehnanie. Začneme teraz

Utrpenie v našom živote

Utrpenie a bolesť V živote človeka od kolísky až po hrob.  Často nás niečo bolí i zraňuje.  Človek sa prelieči, zahoja sa rany a žije sa ďalej. Ale čo potom, keď  nie a nie, keď už lieky nezaberajú, rany sa

Ako sa zrodila naša malá Rita.

Dnes som sa rozhodla, že dám na papier svedectvo o našej malej Rite. Veľakrát som sa modlila novénu k sv. Rite a vždy mi sv. Rita vyprosila milosti a to o čo som s dôverou prosila. Bolo tomu tak aj

Človek môže mať životný sen, no Boh má s nami plán.

Každý človek má počas života určité životné sny, ciele, ktoré by chcel naplniť. Niektoré sny sú možno viac iné menej reálne, podľa toho ako človek žije. Či je mladý, starší, slobodný, či už má založenú rodinu…. Aj ja som mala

Moje obľúbené piesne.

V Brezne som dva roky pôsobil, ako nemocničný kaplán. Každý deň som bol v nemocnici a navštevoval som pacientov na izbách. A niekedy, keď bola príležitosť im zaspievať, tak som to aj využil.  Pridali sa ku mne, tak sme spievali

Čo tu len tak sedíte. Poďte na omšu. Poďte, pozývam Vás.

Pred vchodom do penziónu boli lavičky a  v letných mesiacoch tam posedávali dôchodcovia, obyvatelia penziónu  a vyhrievali sa na slnku. A ja som  dvakrát v týždni popri nich popoludní prechádzal a tiež každú nedeľu. Slušne som ich pozdravil, zastavil som

1 2 3 4 »
Prekvapenie pre teba
Myšlienka dňa:
Akýkoľvek skutok lásky si zasluhuje večný život.

sv. Tomáš Akvinský