Kontakty

kňaz:          Jaroslav Máčovský

adresa:     Pezinská ulica 1116/12, 901 01 Malacky

tel. č:          0911 913 005

email:        prlyjm17@gmail.com

Chcete mi vypomôcť zo svojich prostriedkov :  SK39 7500 0000 0040 0142 9667

Srdečne ďakujem za každú modlitbu a milodar.

Keď sa už neuvidíme na púti, uvidíme sa doma.

Prekvapenie pre teba
Myšlienka dňa:
Anjeli sú sprievodcami na našej ceste a hovoria nám: "Boh je blízko a ty si ponorený do jeho uzdravujúcej a láskyplnej prítomnosti."

Anselm Grun