Odstrčili ťa!

Ježiš svojim učeníkom položil otázku: „O čom ste sa zhovárali cestou? Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší. Potom si sadol, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný

Dôveruj Bohu

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ (Evanjelium podľa Lukáša − Lk 9, 22) Z najväčšieho morálneho zla, zo zabitia Božieho Syna, Boh

Dnes mi už nikto nemusí hovoriť: Pekne sa prežehnaj.

Pokračovanie k tomu predchádzajúcemu príspevku. Dnes mi už nikto nemusí hovoriť: Pekne sa prežehnaj. Naučil som sa aj správne prežehnávať sa. Myslím na Boha, keď sa prežehnávam a som šťastný, keď mi iní veriaci žehnajú a modlia sa za mňa.

Pekne sa prežehnaj.

Tieto slová som počul veľmi často v detskom veku. Rodičia ma vychovávali v duchu katolíckej viery a naučili ma aj prežehnať sa. V knihe staršieho vydania som sa dočítal, že poznamenania sa sv. Krížom čiže prežehnanie sa, je starodávnou katolíckou

Buď čistý, lebo nečistému sa veľmi ťažko káže.

Prosím Vás, modlite sa za nás kňazov, aby sme sa nepripodobňovali tomuto svetu. Viem, že to nie je jednoduché mnohým veciam odolávať. Každý kňaz, ktorý už vlastne neslúži ako kňaz, zanechal túto službu, v našej krajine veľmi chýba, ako pastier,

Podstúpiť interrupciu?

Spomedzi žien, ktoré sú teraz tehotné sa nájdu aj také, ktoré sú smutné. Dolieha na ne úzkosť a žiaľ, majú v sebe pokušenie sa dieťatka vzdať, zničiť ho – jeho malé telíčko (potrat, interupcia). Prosíme Ťa, Pane Ježišu Kriste, za

Vo svete pôsobí Satan.

“Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým” – volá sv. Pavol – (2 Sol 3, 3) “A som si istý, že ani smrť ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani

Alkohol v rodine a s ním spojená fyzická agresivita.

Viem o takých prípadoch z minulosti. V rámci mojej viacročnej policajnej služby v hlavnom meste sme neraz zasahovali v domácnostiach, kde opitá osoba napádala fyzicky tých ostatných. Museli sme to riešiť použitím donucovacích prostriedkov. Keď však napadnutá osoba nechcela podať

Súkromné zjavenia. Máme každému človeku uveriť?

Pán Ježiš povedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: ‚To som ja‘ a: ‚Ten čas je už blízko.‘ Nechoďte za nimi! (Evanjelium podľa Lukáša − Lk 21, 8 ) “Zvláštna pozornosť

Pravidlo “par excellence”

Človek, ktorý chce za každých okolností plniť Božiu vôľu, tak hľadá, skúma, čo sa Bohu páči. Číta, študuje, Sväté Písmo a nachádza tam tisíce odkazov pre svoj život. Pozná aj „Zlaté pravidlo“ z Biblie: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 56 »
Prekvapenie pre teba
Dnes je sobota 16. január 2021
Meniny má Kristína
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Marcel I., pápež
féria
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Zmieriť ľudí s Bohom a usilovať sa s nimi milo jednať je šľachetný spôsob pomsty.
sv. František Xaverský