Prichádzajú aj ťažké chvíle, až sa človeku nechce ďalej žiť.

Pre mladého chalana je príťažlivý rozhovor s peknou babou a snaží sa nič nepokaziť, aby v jej očiach nevyzeral nejak blbo. A keď sa mu podarí získať si jej sympatie, tak je veľmi šťastný. Tak to vlastne na zemi chodí.

Trápi ťa niečo! Nie si šťastný(á).

Rozumieť dobre svojmu šťastiu. Niekto za šťastie považuje len to, čo zapadá do jeho svojvôle. Každé skríženie jeho plánov mu pripadá ako nešťastie. Nevidí, že za tým môže byť aj metóda Božej lásky. Často treba veľkých okľúk, aby sme sa

Lepšie bolo za komunizmu! Nesúhlas.

“Pán povedal Mojžišovi: „Choď, zostúp, lebo tvoj ľud, ktorý si vyviedol z egyptskej krajiny, sa skazil. Veľmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú som im určil. Urobili si z kovu teľa a klaňali sa mu, priniesli mu obetu a povedali: ‚Toto

Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou…

Je vášmu srdcu známe táto modlitba: “Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si…, svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych teraz, i v hodinu smrti našej. Amen.” Mária, naša matka, sa nás pýta: M. (osloví ťa tvojím

Nedajme sa núkať do spoločnej modlitby.

Kto sa modlí za obrátenie hriešnika(-ov), vždy vtedy potešuje Božské Srdce Ježišovo, zranené toľkými urážkami. Ak nie je ten, za koho sa človek modlí, toho hodný, pridelí sa úžitok a sila modlitby inému, ktorý je lepšie pripravený z toho ťažiť.

Dar od Pána.

“Vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom; o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je

Odstrčili ťa!

Ježiš svojim učeníkom položil otázku: „O čom ste sa zhovárali cestou? Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší. Potom si sadol, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný

Dôveruj Bohu

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ (Evanjelium podľa Lukáša − Lk 9, 22) Z najväčšieho morálneho zla, zo zabitia Božieho Syna, Boh

Dnes mi už nikto nemusí hovoriť: Pekne sa prežehnaj.

Pokračovanie k tomu predchádzajúcemu príspevku. Dnes mi už nikto nemusí hovoriť: Pekne sa prežehnaj. Naučil som sa aj správne prežehnávať sa. Myslím na Boha, keď sa prežehnávam a som šťastný, keď mi iní veriaci žehnajú a modlia sa za mňa.

Pekne sa prežehnaj.

Tieto slová som počul veľmi často v detskom veku. Rodičia ma vychovávali v duchu katolíckej viery a naučili ma aj prežehnať sa. V knihe staršieho vydania som sa dočítal, že poznamenania sa sv. Krížom čiže prežehnanie sa, je starodávnou katolíckou

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 57 »
Prekvapenie pre teba
Dnes je streda 26. január 2022
Meniny má Tamara
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Timotej
spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Máme moc byť v raji s Bohom už teraz, byť šťastní s Ním aj v tejto chvíli ak milujeme ako On miluje, ak pomáhame ako On pomáha, ak dávame ako On dáva, ak slúžime ako On slúži.

Matka Tereza