Otec, odprosujúc Boha

Jób a jeho deti. „V krajine Hus žil istý muž, menom Jób. Bol to muž dokonalý a statočný, bál sa Pána    a chránil sa zlého. Narodilo sa mu sedem synov a tri dcéry. Jeho synovia často robili hostiny, každý

Veľa o vnútornom uzdravení počúvame, čítame v knihách, ale…

Pochválený buď Ježiš Kristus. Istá mladá žena hovorila o tom, že nikdy nemala žiadnu lásku vo svojej rodine. Moji rodičia ma nikdy nemali radi a nestarali sa o mňa. Stále ma porovnávali s inými ľuďmi a hovorili, že nie som

Pán Ježiš nehovoril len slová mňam mňam.

Pochválený buď Ježiš Kristus. “Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie. Každý strom možno poznať po ovocí. Z tŕnia predsa nezbierajú figy, ani z ostružín neoberajú

Spomienka na otca biskupa Rudolfa Baláža + meditácia.

Pochválený buď Ježiš Kristus. “Slovo, ktoré povedal Pán Jeremiášovi: „Vstaň a choď do hrnčiarovho domu, tam budeš počuť moje slová. Zostúpil som teda do hrnčiarovho domu. Ten práve pracoval na hrnčiarskom kruhu. Keď sa mu pokazila nádoba, ktorú formoval z

Nie si len telo.

Pochválený buď Ježiš Kristus. “Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi,

Batoľa vidí do srdce svojej matky.

Pochválený buď Ježiš Kristus. Každá matka pri pohľade do očí svojho dieťaťa by si mala uvedomiť, že nevinné detské očká nevidia len povrch, ale prenikajú aj do hĺbky matkinej duše, aby čosi odpozorovali, napodobňovali. Od matky dieťa veľa vypozoruje, skratka

Nesúdiť, ale modliť sa. Prosím, prosím, prosím.

Pochválený buď Ježiš Kristus.  Možno, že sa vám už niekedy dostala do rúk kniha s názvom “Dialog” od svätej Kataríny Sienskej (1347 – 1380). Zatiaľ, pokiaľ viem, bola z pôvodiny preložená len do češtiny. Ja vlastne mám toto české vydanie

Je lepšie si zvoliť manželstvo.

V sobotné dopoludnie vchádzam do kostola. Ticho, prázdno, len bohatá kvetinová výzdoba na oltári i na laviciach prezrádza, že o pár hodín tu bude veľká slávnosť. Sviatosť manželstva. Sviatosť, pri ktorej Boh vstúpi do zväzku dvoch milujúcich sa ľudí, muža

O kostole a o nás.

Pochválený buď Ježiš Kristus. V súčasnosti aj niektorí z mojich známych nemajú čas v nedeľu chodiť do kostola. Sú katolíci, ale do kostola nechodia. Ich reakcie na nedeľnú svätú omšu sú nasledovné: “Kostol nie je všetko. Ja sa modlím doma.

Viera, nádej, láska… dary.

Pochválený buď Ježiš Kristus. “Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej, pre neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo. Ono sa uchováva pre vás v nebi. Vás Božia

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 51 »
Prekvapenie pre teba
Dnes je sobota 23. marec 2019
Meniny má Adrián
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Turibius de Mongrovejo, biskup
ľubovoľná spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Máte veľkú šancu dosiahnuť slobodu a plnosť života, a to nemožno sebeckým hľadaním vlastných výhod, ale len otvorením sa láske. Povolanie k láske je vaším základným povolaním. Ježiš vás volá na túto cestu. Odpovedzte mu áno.
Bl. Ján Pavol ll.