O kostole a o nás.

Pochválený buď Ježiš Kristus. V súčasnosti aj niektorí z mojich známych nemajú čas v nedeľu chodiť do kostola. Sú katolíci, ale do kostola nechodia. Ich reakcie na nedeľnú svätú omšu sú nasledovné: “Kostol nie je všetko. Ja sa modlím doma.

Viera, nádej, láska… dary.

Pochválený buď Ježiš Kristus. “Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej, pre neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo. Ono sa uchováva pre vás v nebi. Vás Božia

Sťažujem sa?

“Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého, aby ste neboli odsúdení. Hľa, sudca stojí predo dvermi. Za príklad, ako trpieť a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorili v Pánovom mene. Hľa, blahoslavíme tých, ktorí vytrvali. Počuli ste o Jóbovej

Manželstvo, 1 + 1 = 1, Diabol nemá pozitívny svet a vždy jeho pôsobenie ľuďom len škodí.

O manželstve: “Ježiš odišiel do judejského kraja za Jordánom. Opäť sa k nemu zišli zástupy a on ich zasa ako zvyčajne učil. I pristúpili farizeji a pokúšali ho. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku. On im odpovedal: „Čo

On čaká aj na nečistého človeka.

Istý pán, Jean Guitton, člen francúzskej akadémie, vo svojich dialógoch s Pavlom VI. hovorí: “Dnešná spoločnosť so svojou naivitou a nízkymi impulzmi je erotická.” Preto čistota sa stáva veľmi ťažkou životnou cestou. Ale práve táto hodnota je nesmierne dôležitá tak

Nemáme si o sebe myslieť niečo viac.

Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal toto podobenstvo: “Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: “Bože, ďakujem ti, že nie som ako

Plakal(a) si už niekedy pred Ježišom.

V evanjeliu čítame o udalosti, ktorá sa odohrala vo farizejovom dome. Istá žena – hriešnica, keď sa dopočula, že Ježiš je vo farizejovom dome, tak priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom, s plačom pristúpila zozadu k jeho nohám, začala mu

Oddýchnuť si.

Niekedy sa nevieme zastaviť. Len pracujeme a pracujeme. Respektívne aj musíme pracovať. A potom v živote máme aj určité napätie. Podnikateľ napr. v noci dobre neodpočíva, lebo rozmýšľa o tom, ako správne investovať peniaze. Ako ich otočiť a zarábať. Nechcem

Kríza a pomoc z vonka

Cesta dvoch Ježišových učeníkov z Jeruzalema do dediny zvanej Emauzy. Čo ich donútilo opustiť Jeruzalem?! Veľká kríza v Jeruzaleme, neporozumenie medzi ľuďmi. Sprevádzal ich smútok a možno i strach o život. Vojaci hľadali Ježišovo mŕtve telo. Ale títo dvaja učeníci

Dôverujem ti Ježišu.

Ježišu, ty vieš o každom z nás všetko. Je skutočne najlepšie pre človeka, keď ti v každej chvíli svojho života dôveruje – verí ti. Posilni moju vieru a vieru každého z nás. Daj nám väčšiu vieru. Je to naša úprimná

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 51 »
Prekvapenie pre teba
Dnes je piatok 18. január 2019
Meniny má Bohdana
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Priska, muč.
féria
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Pravá viera vychádza z osobného zamyslenia a slobodného presvedčenia. Preto nevravte, že ste veriaci, ak ste sa sami seba ešte nespýtali či naozaj slobodne chcete veriť a rovnako, nevravte, že ste neveriaci, ak ste ešte neskúsili hľadať pravdu života.