Zákon a láska

Ježiš sa nestavia proti tradíciám v ktorých sa narodil. On odhaľuje plný význam zákona. Každému zákonu však rozhodný tón dávajú prikázania. Aby Božie prikázania mohli zdokonaliť človeka a jeho vzťah k Bohu, treba ich zachovávať čo najdokonalejšie. Preto Ježiš odporúča

Si ochotný(á)! Žalmista sa modlí:

“Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je moje srdce; Lebo až po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo a tvoja vernosť až po oblaky” (Ž 57, 8. 11.). Povedzme si najprv, že čo je to ochota. Je to pripravenosť vôle pomôcť blížnemu

Svätá omša v Šaštíne a výnimočné stretnutia s pápežom Jánom Pavlom II.

Presne pred 5 rokmi, 15. 9. 2012 večer o 19.00 hod., som bol hlavným celebrantom na svätej omši v bazilike v Šaštíne, na to nikdy nezabudnem a počas príhovoru som sa spýtal ľudí, že či si spomenú teraz na to,

Milión detí sa modlí ruženec 2017

Skutočný príbeh Táto udalosť sa stala počas 2. svetovej vojny. Istý Francúz, volal sa Paul, bol aktívnym účastníkom hnutia za oslobodenie Francúzska. Manželka ho často prosila, aby sa aspoň pre dcérku vzdal tejto nebezpečnej činnosti. Potom prišlo to, čoho sa

Čo sa smie jesť, piť a čo nie.

Prvý list Timotejovi – kapitola 4, 1 – 9: “Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov, zvedení pokrytectvom luhárov, ktorí majú na svedomí vypálené znamenie; zabraňujú ženiť

Homosexuálne skutky

Počas mojich policajných rokov, v deväťdesiatich rokoch, nás vyslali ako hliadku do istého nočného podniku v centre Bratislavy. Vchádzalo sa tam dolu schodišťom a už na stenách sme si všimli portréty s nahými mužmi. Pri bare sme zase videli klientelu

Mons. Rudolf Baláž

Pred šiestimi rokmi (27. 7. 2011) si Pán povolal z tejto pozemskej púte môjho duchovného otca a biskupa Mons. Rudolfa Baláža. V ten deň som bol vo farskej záhrade v Prievaloch a zazvonil mi mobil, mama mi oznámila, že čo

Podpichol si niekoho a

Podpichovať, či nepodpichovať. V jednej farnosti istý mládenec, vekom už po tridsiatke, veľmi rád chodieval do kostola na sobášne obrady a v kútiku duše stále dúfal, že raz aj on bude stáť pred oltárom so svojou vyvolenou. Keď sobáš skončil,

ČMELIAK, ZABI HO?

Vonku bolo veľmi teplo a ja som mal vo svojej izbe vydýchaný vzduch. Otvoril som okno do korán a išiel som sa opláchnuť do kúpeľne. O chvíľu som sa vrátil do izby a na mojom pracovnom stole sedel krásny čmeliak.

Na túto tému to neradi počúvame.

Hriech bude vždy hriechom a mzdou hriechu je smrť. Musíme sa vyznať z každého hriechu, kým máme čas. A zároveň sa môžeme tešiť z veľkého Božieho daru, o ktorý si prosíme a dúfame v neho, a to je večný život

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 56 »
Prekvapenie pre teba
Dnes je sobota 16. január 2021
Meniny má Kristína
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Marcel I., pápež
féria
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Zmieriť ľudí s Bohom a usilovať sa s nimi milo jednať je šľachetný spôsob pomsty.
sv. František Xaverský