Uzdravuje chorých aj dnes.

Pondelok 30. týždňa v Cezročnom období; Evanjelium: Lk 13, 10 – 17;  Žena si oslobodená od svojej choroby, a vložil na ňu ruky. “Ježiš učil v sobotu v istej synagóge. Bola tam žena, ktorá osemnásť rokov mala ducha neduživosti. Bola

Náročný blížny

Ježiš to začul a povedal im: “Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov” (Mk 2, 17). “Akiste mi pripomeniete príslovie: Lekár, lieč sám seba! Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu,

Pred Bohom nie je bohatý (Lk, 12, 21).

“Ktosi zo zástupu povedal Ježišovi: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo.“ On mu odvetil: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?“ A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti!

Rozhovor s veriacim človekom.

Raz som prechádzal po chodbe na internom oddelení v nemocnici a na lavičke tam sedela istá pani, tak som si k nej len tak prisadol. Predstavil som, že som kňaz a ona mi potom povedala niečo veľmi zaujímavé. Na izbe,

Falošní učitelia, falošní proroci

Druhý list Timotejovi 4, 1 – 8: “Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho príchod a jeho kráľovstvo: Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a

Prečo všetky zrná neprinášajú stonásobnú úrodu?

Vo Svätom Písme čítame, že len zrná, ktoré padnú do dobrej zeme prinesú napokon úrodu. Žatva je rozdelená na tri stupne: na stonásobnú, na šesťdesiatnásobnú a na tridsaťnásobnú. Prečo všetky zrná neprinášajú stonásobnú úrodu? Prečo je to tak? Príprava zeme

Manželská láska, rodičovská láska, ale i neplodnosť

Pane Ježišu Kriste, prosíme ťa, požehnávaj manželskú lásku medzi mužom a ženou v našich farnostiach, nech zo dňa na deň táto láska v ich srdciach rastie, rozkvitá a nech sa radujú aj z potomstva, ktoré si im doprial. Daruj im

Spása je našou blaženou budúcnosťou.

Spása je konečným výsledkom nášho života tu na zemi. Spása je dar. Spása, ktorú získal Pán Ježiš spásnou činnosťou, najmä smrťou a zmŕtvychvstaním, nie je v nás ešte dovŕšená. Ľudia i celý svet, všetci sme ešte v očakávaní záverečnej spásy.

Ďakujeme ti, Duchu Svätý.

Ježiš povedal:  “Moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.  Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten,

Moje srdce úbohé

Vykonali sme si dobrú svätú spoveď. Ale nezostaňme len pri tom. Prosme dnes Pána Ježiša, aby vstúpil do nášho vnútra tak, ako vstúpil kedysi do večeradla. O otcovi biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi OSBM, som sa dočítal, že keď už ako

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 51 »
Prekvapenie pre teba
Dnes je sobota 19. január 2019
Meniny má Drahomíra, Sára
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Márius a spol., muč.
féria
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Môžete mať najkrajšie telo, ale nikdy nebudete šťastní, ak vás nebude mať kto čisto milovať. Môžete mať krásny dom snov, ale nikdy v ňom nebudete šťastní, ak v ňom budete bývať sami. Môžete byť svetoznáma slávna osobnosť, ale nikdy nebudete pravo šťastní, ak medzi známymi nebudete mať priateľa.