Diabol dáva samé lákadlá.

„Silné sú vaše reči proti mne, hovorí Pán, a pýtate sa: „Čože sme povedali proti tebe?“ Hovoríte: „Je zbytočné slúžiť Bohu. Čo máme z toho, že zachovávame jeho prikázania a smutní chodíme pred Pánom zástupov? Preto teraz vyhlasujeme za blažených ľudí spupných, lebo sa darí tým, čo páchajú zlo; pokúšajú Boha a nič sa im nestane.“
Vtedy sa rozprávali tí, čo sa boja Pána, medzi sebou a Pán si ich všimol a počul. A bola pred ním napísaná pamätná kniha pre tých, čo sa boja Pána a ctia si jeho meno.
Oni budú v deň, keď budem konať, mojím zvláštnym vlastníctvom, hovorí Pán zástupov, a budem k nim láskavý ako otec k svojmu synovi, ktorý mu slúži. Potom budete znova vidieť rozdiel medzi spravodlivým a bezbožným, medzi tým, čo slúži Bohu, a tým, čo mu neslúži.
Lebo hľa, blíži sa deň, ktorý planie ako pec, a všetci namyslenci a tí, čo páchajú neprávosť, budú ako plevy. Deň, ktorý prichádza, ich spáli, hovorí Pán zástupov, a nenechá z nich ani koreň ani výhonok. Ale vám, čo sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti.“ (Kniha proroka Malachiáša − Mal 3,13 – 20a)

Občas nás napadne, že náš boj proti zlu a hriechu je zbytočný, lebo zlo vo svete akoby narastalo a víťazilo. Knieža tmy má rafinovanú stratégiu a milióny ľudí idú slepo za ním. Z hriechu sa smejú hoci ich dusí. Vyzerá to tak, že nás je veľmi málo na boj s veľkou mocou. A sme ešte k tomu v nevýhodnej situácii proti nepriateľovi, lebo on dáva samé lákadlá, ale my nesľubujeme nič populárne. Treba však vedieť, že ak premôžeme jediné pokušenie, ak znemožníme jediný hriech, to akoby sme prestrihli vedenie, ktorým prúdi zlo. Naše spojenie s Pánom ochromuje nepriateľa. A pre človeka je dôstojné, keď si slobodne a vedome volí dobro a koná dobro. Každé víťazstvo dobra vo vlastnej duši má veľký význam pre celé dielo spásy.

Povzbudzujme sa navzájom, drahí bratia a milé sestry, aby sme ostali v službe Bohu verní až do konca a to aj napriek tým rôznym problémom a veciam, ktorým musíme čeliť v živote (zlé zaobchádzanie s nami, nedostatok prostriedkov na živobytie, ponižovanie v práci, samota, odlúčenie manžela, manželky od rodiny, zhoršenie zdravotného stavu, ponižovanie od detí a mládeže). Veď zlo nevykapalo, ono je tu stále. Najlepšie pre nás je vždy hľadať pomoc u Boha a posilňovať si svoj duchovný život aktívnym pristupovaním k sviatostiam Cirkvi. a poslušnosťou duchovným vodcom. Ak sa nám zlo v niektorých veciach bude natískať, tak duchovný vodca (spovedník) nám včas pomôže vzoprieť sa mu. K mnohým tým škandálom a k zlým veciam by vôbec nemuselo prísť, keby si človek otvoril srdce pred duchovným vodcom (spovedníkom) a zdôveril sa mu vo všetkom, čo hodlá urobiť. A konal by potom podľa jeho rád. Človek si však vždy môže voliť medzi dobrom a zlom. Dokonca aj keď dostane dobre mienenú radu, môže sa prikloniť k zlu a vykonať ho. Veľa krát by potom chcel všetko vrátiť späť, zvlášť vtedy, keď zlo, ktoré spáchal vyšlo najavo a musí niesť teraz za to sankciu. Neobchádza to ani mocnárov, ktorí sa spriahli so zlom, hoci sa potom zubami nechtami bránili, keď to vyšlo najavo a hľadali únikové cesty, ako sa vyhnúť sankcii. Ťažko je priznať sa k vykonanému zlu. Kto to však urobí nájde oslobodenie, pokoj v duši. A v nebi bude veľká radosť. Pamätajme si, že keď si človek volí zlo a koná zlo, bude za to sankcia, či už tu na zemi alebo po smrti. Zaslúžený trest. A keď si človek volí dobro a koná dobro, zachováva Božie prikázania v živote (všetky), za to bude tiež sankcia, či už tu na zemi alebo po smrti. Posvätenie a nakoniec večný život. A ústami, srdcom proroka Malachiáša, Boh k nám prehovoril: “Oni budú v deň, keď budem konať, mojím zvláštnym vlastníctvom. A vám, čo sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti.” A v Liste Kolosanom nachádzame takýto odkaz od Pána: “A keď sa zjaví Kristus (slnko spravodlivosti), váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve.” (Kol 3, 4) Radujme sa priatelia z tohto poznania, ktoré už máme a z budúcej slávy, ktorá sa na nás má zjaviť. “Poprosme Ducha Svätého, Tešiteľa nám verného, nech v ňom žije duša naša, nepadne v moc satanáša.” – a pokračovanie v JKS, pieseň číslo 216. Tak veľmi mi od duchovnej formácii v seminári utkvela v srdci táto pieseň. Ďakujem Vám za všetko a prosím Vás o modlitbu za mňa. Nech vás žehná Pán, nech vás chráni od zlého a privedie vás do života večného. Amen.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je štvrtok 2. apríl 2020
Meniny má Zita
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

František z Paoly
ľubovoľná spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Boh po nás túži, chce nás mať pri sebe aj s našimi blízkymi. Verí nám a pomáha, aby sme raz zakúsili šťastie v raji.