Varovanie, povzbudenie – mladí ľudia odkazujú mladým

Čo by si na základe vlastnej skúsenosti odkázal/a svojim rovesníkom alebo mladším od teba (varovanie, povzbudenie)?   Dievčatá: Nechcite vyskúšať úplne všetko len preto, aby vás nevylúčili z kolektívu. Nestojí to za to! (22) – Aby boli úprimní, pravdovravní. Oplatí

Snúbenectvo

Snúbenectvo je potvrdením poznania, že dvojica patrí k sebe a že sa teší na spoločný život. Začína sa zásnubami s trojakou možnosťou: – potvrdené Áno iba v dvojici ( s prsteňmi alebo bez nich); – rodinná slávnosť (o prstene či

Chodenie je už viac, než priateľstvo

Táto fáza sa začína rozhodnutím oboch, chlapca i dievčaťa, pre vážnu známosť. Je to pekné obdobie na bližšie spoznávanie, tiež na uistenie alebo vylúčenie, že dvojica patrí k sebe. Je vecou osobného výberu, či partnera predstavím ako priateľa/ku alebo: To

Utiecť pred hriechom nie je zbabelosť, ale víťazstvo a sloboda

Je dobré  vyhnúť sa “šmykľavým miestam.” Ráno sa obliecť do Božej ochrany, ako si obliekame plášť do dažďa. Počas dňa použiť modlitbu a ochranné prostriedky: vernosť, cudnosť, zdržanlivosť. Večer si potrebujeme nielen čistiť zuby, dať do poriadku (napriek opatrnosti znečistenú)

Jedno mladé dievča dostalo

  nasledujúce rady –  aj ty si ich dobre prečítaj a zamysli sa nad nimi: Miluj sa s niekým – nie preto, že ti hovorí, ako Ťa miluje; – nie preto, že by Ťa nechal, keby si to neurobila; –

Manželstvo

MANŽELSTVO Z POHĽADU KANONICKÉHO (CIRKEVNÉHO) PRÁVA Manželstvo, viac ako iné sviatosti, má v kanonickom práve osobitné postavenie. Vyplýva to z dôležitosti poslania manželstva v občianskom živote a v Cirkvi. Manželstvo nie je súkromnou záležitosťou dvoch osôb, ktoré ho uzatvárajú, ale má svoj dosah na život spoločnosti

Prekvapenie pre teba
Myšlienka dňa:
Anjeli sú sprievodcami na našej ceste a hovoria nám: "Boh je blízko a ty si ponorený do jeho uzdravujúcej a láskyplnej prítomnosti."

Anselm Grun