"Môžme urobiť len to, že sa budeme modliť za lepšie kázne. Kňazi sú naši predstavení, a teda by sme im nemali nič hovoriť…"

Modlitba je dobrá a potrebná, ale Boh od nás očakáva, že nebudeme len sedieť. Citlivý návrh vášmu kňazovi môže byť práve to, čo je treba urobiť, dajte však pozor, aby to bol skutočne návrh, a nie sťažnosť. Každá kázeň trvá

"Katolíci na rozdiel od iných kresťanov aktívne neevanjelizujú, pretože si myslia, že skutky hovoria hlasnejšie ako slová…"

Bezpochyby si to mnohí myslia, ale bez urážky môžeme povedať, že takáto výhovorka často maskuje iné dôvody, ako napríklad rozpaky či ostýchavosť. Nijaký veľký kresťanský evanjelizátor sa nespoliehal na skutky bez slov. Na prvé Turíce Peter „zvýšeným hlasom hovoril” k Židom

"nemali by sme sa prostredníctvom misionárov snažiť vnucovať svoju vieru iným ľuďom. Naším pravidlom by malo byť: ži a nechaj žiť."

Správne a dobre, ale toto Ježiš neučil, hoci sa takáto tolerancia sa v dnešnej spoločnosti prezentuje ako najvyššie dobro. Ježiš povedal svojim apoštolom, aby sa každý dal do služieb pravdy: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene

Prekvapenie pre teba
Dnes je pondelok 11. december 2023
Meniny má Hilda
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Damaz I., pápež
ľubovoľná spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Najlepším liekom na trému je modlitba - keď sa naučíš rozprávať s Najvyšším, so všetkými vysoko postavenými už to pôjde ľahko.
Pavel Kosorin