Nesúdiť, ale modliť sa. Prosím, prosím, prosím.

Pochválený buď Ježiš Kristus.  Možno, že sa vám už niekedy dostala do rúk kniha s názvom “Dialog” od svätej Kataríny Sienskej (1347 – 1380). Zatiaľ, pokiaľ viem, bola z pôvodiny preložená len do češtiny. Ja vlastne mám toto české vydanie

Je lepšie si zvoliť manželstvo.

V sobotné dopoludnie vchádzam do kostola. Ticho, prázdno, len bohatá kvetinová výzdoba na oltári i na laviciach prezrádza, že o pár hodín tu bude veľká slávnosť. Sviatosť manželstva. Sviatosť, pri ktorej Boh vstúpi do zväzku dvoch milujúcich sa ľudí, muža

O kostole a o nás.

Pochválený buď Ježiš Kristus. V súčasnosti aj niektorí z mojich známych nemajú čas v nedeľu chodiť do kostola. Sú katolíci, ale do kostola nechodia. Ich reakcie na nedeľnú svätú omšu sú nasledovné: “Kostol nie je všetko. Ja sa modlím doma.

Viera, nádej, láska… dary.

Pochválený buď Ježiš Kristus. “Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej, pre neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo. Ono sa uchováva pre vás v nebi. Vás Božia

Sťažujem sa?

“Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého, aby ste neboli odsúdení. Hľa, sudca stojí predo dvermi. Za príklad, ako trpieť a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorili v Pánovom mene. Hľa, blahoslavíme tých, ktorí vytrvali. Počuli ste o Jóbovej

Manželstvo, 1 + 1 = 1, Diabol nemá pozitívny svet a vždy jeho pôsobenie ľuďom len škodí.

O manželstve: “Ježiš odišiel do judejského kraja za Jordánom. Opäť sa k nemu zišli zástupy a on ich zasa ako zvyčajne učil. I pristúpili farizeji a pokúšali ho. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku. On im odpovedal: „Čo

On čaká aj na nečistého človeka.

Istý pán, Jean Guitton, člen francúzskej akadémie, vo svojich dialógoch s Pavlom VI. hovorí: “Dnešná spoločnosť so svojou naivitou a nízkymi impulzmi je erotická.” Preto čistota sa stáva veľmi ťažkou životnou cestou. Ale práve táto hodnota je nesmierne dôležitá tak

Nemáme si o sebe myslieť niečo viac.

Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal toto podobenstvo: “Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: “Bože, ďakujem ti, že nie som ako

Plakal(a) si už niekedy pred Ježišom.

V evanjeliu čítame o udalosti, ktorá sa odohrala vo farizejovom dome. Istá žena – hriešnica, keď sa dopočula, že Ježiš je vo farizejovom dome, tak priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom, s plačom pristúpila zozadu k jeho nohám, začala mu

Oddýchnuť si.

Niekedy sa nevieme zastaviť. Len pracujeme a pracujeme. Respektívne aj musíme pracovať. A potom v živote máme aj určité napätie. Podnikateľ napr. v noci dobre neodpočíva, lebo rozmýšľa o tom, ako správne investovať peniaze. Ako ich otočiť a zarábať. Nechcem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 52 »
Prekvapenie pre teba
Dnes je pondelok 17. jún 2019
Meniny má Adolf
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Nikander a Marcián, muč.
féria
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Milovať znamená byť pripravený uspokojiť Boha vo všetkom.

sv. Terézia z Avily