Je potrebná milosť, aby sme sa spamätali.

Ježiš nás miloval, hoci sme boli ešte plní hriechu a neprávosti. Prežil krvavú drámu krížovej cesty, aby nám pomohol. Láska sa rodí z lásky. Matka miluje dieťa, hoci je často sebecké. Dieťa to až oveľa neskôr pochopí a v jeho srdci sa zrodí skutočný vzťah k matke. Aj v našom srdci nech sa zrodí skutočný vzťah k Cirkvi. Veď Ježišovu blízkosť zakusujeme práve v Cirkvi, do ktorej patríme i s našimi slabosťami. Kvôli nám a s nami prežíva Cirkev každý deň drámu križovania lásky.
Spamätajme sa a prečítajme si, že čo máme z lásky k Bohu čo najskôr urobiť:  “Preto odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu a v tichosti prijmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše” (Jak 1, 21).  “Ale teraz odložte aj vy všetko: hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie i mrzké reči zo svojich úst” (Kol 3, 8).  “Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojim blížnym, veď sme si navzájom údmi” (Ef 4, 25).  “Odložte teda všetku zlobu a každú lesť, pokrytectvo, závisť a každé ohováranie a ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu, keď ste okúsili, aký dobrý je Pán” (1Pt 2, 1 – 3).

Pripomeňme si, že sme boli pokrstení; zrieknime sa hriechov (odložte hriechy) a vyznajme vieru v Ježiša Krista.
Zriekate sa zlého ducha? Zriekam.

Aj všetkých jeho skutkov? Zriekam.
Aj všetkých jeho pokušení? Zriekam.

Veríte v Boha , Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Verím.
Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý vstal zmŕtvych a sedí po pravici Otca? Verím.
Veríte v Ducha Svätého,vo svätú katolícku Cirkev, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný? Verím.
A vyslovíme svoj súhlas s týmto vyznaním viery:
“Toto je viera naša, toto je viera Cirkvi. Túto vieru vyznávame a ona je našou slávou v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen.”

Zlý duch chce zviazať ľudí (zotročiť) hriechmi ľudskej sexuality, napr. masturbáciou, smilstvom, cudzoložstvom, bráneniu počatia, sledovaním pornografie a mnohými ďalšími vecami v telesnej oblasti života. Kým je čas, zrieknime sa týchto hriechov. Vyznávajme sa z týchto hriechov (sv. spoveď). Nedajme na špatné rady, čo si myslia kamaráti, kamarátky. Lebo, keď si mladý človek navykne na masturbáciu, v budúcnosti bude mať veľký problém, aby sa jej zbavil.  Odložte všetku nečistotu – z Božieho slova je to zrejmé, že to človek má urobiť. Keď bude ľudstvo viac čisté, budeme mať krajší život a nič zlé sa nás nedotkne. Budeme poznať Božiu vôľu: “A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé” (Rim 12, 2). Nad vírusom zvíťazíme s výdatnou pomocou Boha, keď očistíme svoje srdcia (pokánie – úprimná spoveď), keď sa úprimne a naozaj zriekneme zlého ducha a vyznáme svoju vieru.  Pán nám pomáha a nikdy sa nám neotočí chrbtom. Z nerozumnosti sme to urobili my sami: “Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.”  Keď dávame prednosť hriechu, tak vtedy konáme z veľkej nerozumnosti. Otáčame sa chrbtom Pánovi. Potom sa nečudujme, že k čomu speje náš život. Je potrebná milosť, aby sme sa spamätali a začali zmýšľať inak, aby sme dosiahli večný život.
S prianím všetkého dobrého od Pána Váš brat Jaroslav.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je pondelok 16. máj 2022
Meniny má Svetozár
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Ján Nepomucký, kňaz, muč.
spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Nech každý, koho prijmete, od vás odchádza lepší a šťastnejší.
Matka Tereza