Nemôžu sa spovedať, keď sú rozvedení.

Istá pani mi napísala: “Vy kňazi ste určitých ľudí odsúdili tým, že spovedať sa nemôžu, keď sú rozvedení. Človek zostáva človekom či je v manželstve alebo je rozvedený. Myslím si však, že Boh spovede neurčil pretože on je všemohúci a o každom človeku vie všetko. Ak nerobím zle, mám u boha zaľúbenie či má farár vyspovedá a či nie. Koľkí ľudia zahynuli bez posledného pomazania ako to farári nazývajú a čo snáď pri poslednom súde im Boh nedá šancu na vzkriesenie? Spoveď je len zlo ktoré vymysleli farári aby vedeli o ľuďoch čo najviac. Koľko krát bola aj vo vojne spoveď farárom zneužitá a mnoho ľudí preto zomrelo. Spovedať sa jedine pánu Bohu nie nedokonalé mu človeku. Pretože ani farár nemá právo hovoriť v mene boha po spovedi keď povie pomodli sa to a to a bude ti odpustené.”

Ďakujem Vám, že ste mi napísala.. Snúbenec, ktorý si berie svoju snúbenicu v kostole za manželku jej určite nepovie: “Raz, keď ťa zradím (opustím ťa) a vezmem si inú ženu, tak aby si vedela, budem chodiť k svätému prijímaniu aj tak.” Sám vo vnútri cíti, že by to bolo celé podvod. Veď ak zradím svoju ženu a priľnem k inej žene, zrádzam Krista. To isté platí aj keď žena zradí svojho muža a priľne k inému mužovi, zrádza Krista. Ak žijem v spoločenstve so svojou manželkou (so svojim manželom), žijem v spoločenstve s Bohom. Takáto je radikálnosť manželstva. Takto to ustanovil náš Pán, Ježiš Kristus.  On je verný Boh. Počúvajme to, čo nám hovorí Ježiš. On povedal: “Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží.” (Mk 10, 11 – 12) A bolo nám povedané: Nescudzoložíš! Božie prikázania sú nám dané, aby sme ich rešpektovali a zachovávali. Aj pre rozvedených existuje možnosť pristupovať k sviatostiam.
Veriaci, muž alebo žena, ktorí sú po civilnom rozvode a nežijú v  novom zväzku, môžu cez svojho kňaza vo farnosti požiadať otca biskupa o dovolenie pristupovať k sviatostiam (sv. spoveď, sv. prijímanie). Poznám veľa ľudí, ktorí žijú po civilnom rozvode v novom zväzku, sme v kontakte a sme aj kamaráti. Uvedomujú si, že nemôžu pristupovať k sviatostiam, ale na sv. omše chodia, zúčastňujú sa farských púti a pod. Najvyšším zákonom v Cirkvi musí vždy byť spása duší a tak tomu aj je. Pán Ježiš neprišiel svet odsúdiť, ale spasiť. Cirkev Kristovo učenie doteraz uchováva na zemi a ona je stĺpom a oporou pravdy. Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu. Živý ju a opatruje. Do konca sveta tomu tak bude. A nedokonalým ľuďom Pán Ježiš povedal: “… dýchol na nich a hovoril im: “Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.” – (Jn 20, 22 – 23) Budú za vami chodiť ľudia a vy im budete odpúšťať hriechy. Som kňazom dobrovoľne a slobodne, nikto ma nenútil a chcem naplno slúžiť Bohu a ľuďom. Ďakujem Bohu za tento dar. Nenamýšľam si o sebe, že som už dokonalý, som hriešnik, a usilujem sa byť slušný a úctivý voči všetkým ľuďom. Ježiš povedal: “Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.” V Kristovom Duchu všetko berieme na seba (biskupi, kňazi, rehoľníci, rehoľníčky, diakoni), aj výsmech v seriáloch, verejné alebo osobné ponižovanie, neúctivé zaobchádzanie, hoci to je veľmi ťažké, ale Ježiš nám dáva svoju milosť a duša si odpočinie. Pomodlime sa za tých, ktorí znevažujú Katolícku cirkev a vysmievajú sa jej členom. Nebojme sa vystúpiť z davu a očistime jej tvár. Podľa vzoru Veroniky, ktorá sa nebála vystúpiť z davu a očistila Kristovu tvár. Cirkev je Kristova nevesta. S prianím všetkého dobrého od Pána Váš brat Jaroslav.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je streda 7. december 2022
Meniny má Ambróz
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Ambróz, biskup, uč.C.
spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Pokorný, aj keď sa mu dostane zahanbenia, uchová si pokoj, lebo sa spolieha na Boha a nie na svet.
Tomáš Kempenský