O pomoci Matky – Márie.

Máme pochopiť vážnosť doby. Matka Božia nám všetkým prichádza na pomoc. Chce nám všetkým ukázať východisko z tejto biedy, do ktorej sme upadli. Chce nám podať liek na naše vnútorné choroby. Pomáha nám hriešnym ľuďom tým, že nás neúnavne pozýva k OBRÁTENIU, MODLITBE, PEVNEJ VIERE, aby sa všetci zachránili.

Ak si niekto myslí, že túto pomoc nepotrebujeme, potom Máriu alebo neuznáva za Matku, alebo nevie, kto je táto Matka. Matka je vždy nenahraditeľná, práve preto, že je matkou. A matke, ktorá sa nikdy neukáže, by sa malo skôr vyčítať, a nie sa čo čudovať, že prichádza. A to práve vtedy, keď ide o tragické a osudové chvíle života.

Srdcom fatimského posolstva je výzva na obrátenie a modlitbu, a práve to je najvrúcnejším pozvaním Kristovho evanjelia. Aj dnes Mária opakuje svoju súrnu materinskú výzvu, aby sme sa obrátili k pravde a milosti, k sviatostnému životu – najmä pokiaľ ide o sviatosť zmierenia a eucharistie – k uctievaniu Nepoškvrneného srdca v duchu obety. Iba Boh vie, koľko milosti nám udelil cez Máriu, koľko dobrodenia a nesmiernych darov. Panna Mária zvoláva svoje deti, aby spolu s ňou zotrvávali na modlitbách. V každej farnosti som zvolával svojich farníkov, aby sme spolu s ňou na rôznych miestach zotrvávali na modlitbách. Modlili sme pri Pánovom kríži aj za dažďa. Vyprosovali sme milosť obrátenia pre všetkých farníkov, aby sme všetci našlo milosť v Pánových očiach a boli zachránení. A večeradlá a fatimské soboty sme aktívne konali pravidelne, aj s vedomím si vlastnej biedy. A keď im Pán ukázal niečo z mojej biedy, zhŕkli sa proti mne. S nepokojom v srdci žalovali na mňa a vyhrážali sa mi. Doteraz ich gniavi nepokoj a neláska voči mojej osobe. Verím stále v dobro, a nemôžem zanevrieť na nikoho z ľudí, veď evanjelium Ježiša Krista ma k tomu nevedie. Ešte stále viem, že komu som uveril. A vieru mi darovala Jeho milosť. Nedostal som ju pre zásluhy. Verím v odpustenie hriechov, a to aj vtedy, keď mi niektorí ľudia budú všemocne dokazovať, že mne Boh hriechy už neodpustí. Áno, prosím o odpustenie ľudí, ktorým som nechtiac ublížil alebo im spôsobil škodu. Chcem všetko vrátiť a dlhy si tak urovnať. Veľmi túžim znovu žiť a praktizovať kňazskú službu. Dúfam, že sa mi to ešte niekedy splní. Pane, nie som hoden…, som hriešnik. Prosím Vás, pomodlite sa za mňa i za mojich nepriateľov. Zo srdca Vám ďakujem a želám Vám všetko dobré. Jaroslav, brat.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Myšlienka dňa:
Pokorný, aj keď sa mu dostane zahanbenia, uchová si pokoj, lebo sa spolieha na Boha a nie na svet.

Tomáš Kempenský