Buďme milosrdní?! Len vtedy nebudeme nikdy stratoví!

Osobné stretnutie so živým Kristom nás cez tieto sviatky preniklo skrz na skrz. Je to vnútorná záležitosť duše a Kristus je tam. V našom srdci je pokoj Veľkej noci. Aleluja = Chváľme Boha. Naša viera je plná radosti, lebo v Ježišovom zmŕtvychvstaní je naša nádej večného života.Zvestujem Vám všetkým veľkú radosť: Ježiš Kristus, Boží Syn, vstal zmŕtvych.A som mu nesmierne vďačný, že cez nelásku a nenávisť niektorých ľudí, zmenil moje miesto pôsobenia a služby. A Ježiš stále mení aj moje srdce, lebo obrátenie je neustály proces. Mám robiť len to, čo môžem robiť. Preto potrebujem poslušnosť a modlitbu. Modlitba to nie je niečo na výber, to je potreba. Od modlitby sa neodchádza do dôchodku. Máme byť tak milosrdní, ako je milosrdný náš Otec! Takéto správanie môžu ľudia očakávať od nás len vtedy, keď sa denne budeme stretávať so živým Kristom a necháme sa preniknúť jeho slovom až do špiku kostí. Potrebujeme k tomu pomáhajúcu milosť. Buďme milosrdní?! Len vtedy nebudeme nikdy stratoví! Ľudia nám nemusia nič vrátiť. Nečakajme od nich nič, okrem toho, aby nás mali radi. Upokojme svoju dušu a spievajme Bohu chvály. Robme pokánie za svoje hriechy. A nemajme účasť na cudzích hriechoch. Odpustiť nech pre nás znamená skutočne odpustiť a všetko. Ľudia vedome zamotaný neodpustením a zlomyseľnosťou dokážu urobiť v okolí rozruch, keď s tým však včas neprestanú, zostane tu po nich len rumovisko. Ako po útočných osiach /vespula germanica/ zostane len prázdne papierové hniezdo. Osa útočná na vás zaútočí bez upozornenia a neraz prakticky bezdôvodne. Jednoducho jej len prekážate v ceste. S ľuďmi, ktorí často vyťahujú chyby iných ľudí z minulosti a chcú Vás ovládať, tak s nimi sa ťažko diskutuje a aj žije. Lebo na Vás vždy niečo majú. Len Vás uvidia v priebehu dňa, alebo Vás pred nimi niekto spomenie, hneď z ich srdca vychádzajú zlé formy správania sa. Útočia na ľudí. Nemusia však v takomto žalostnom stave zostať, keby to však samy nechceli. Niektorí ľudia sú agresívni na vieru, na Cirkev. Od veriacich v Krista sa vyžaduje pokoj a láska. Pán však nikdy neopúšťa svojich, ale chráni ich. Z modlitby Pána Ježiša: “Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.” S prianím všetkého dobrého od Pána Váš brat Jaroslav.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je pondelok 11. december 2023
Meniny má Hilda
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Damaz I., pápež
ľubovoľná spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Najlepším liekom na trému je modlitba - keď sa naučíš rozprávať s Najvyšším, so všetkými vysoko postavenými už to pôjde ľahko.
Pavel Kosorin