Jehovovi svedkovia.

Jehovovi svedkovia ohromne propagujú Sväté Písmo, (ale ešte horlivejšie brožúry svojho hnutia) a vyhlasujú, že “svoje presvedčenie podopierajú jedine Bibliou” (Knorr). Zatiaľ však ľubovoľne vyberajú a čítajú biblické texty, pričom neberú do úvahy kontext, podmienky a formu, v ktorých boli sväté knihy napísané, len aby “dokázali” pravdivosť téz svojho hnutia, ktoré sú pravidelne formulované centrálou, ako aj prispôsobované jej zámerom. Ba čo viac, v ich vydaniach Biblie vidíme cieľavedomé zmeny. Uvediem aspoň niektoré falzifikáty. Sv. Ján na začiatku Evanjelia píše, že “Slovo bolo Boh” (Jn 1, 1), avšak Jehovisti píšu: “Slovo bolo bohom” (t. z. podľa ich chápania anjelom.) Pri poslednej večery, keď Kristus ustanovil Eucharistiu, povedal “Vezmite a jedzte: toto je moje telo” (Mt 26, 26), avšak v Biblii Jehovistov čítame: “… toto pripomína moje telo.” Sv. Pavol učí, že “v ňom (v Kristovi) bolo všetko stvorené” a že “všetko v ňom spočíva” (1Kol 16, 17), ale v Biblii svedkov je napísané “všetko iné”. V skutočnosti by sa dalo povedať, že Jehovovi svedkovia nie sú “bádateľmi Sv. Písma”, ale jeho “prekrúcači.” Prepáčte mi to, ale nemožno súhlasiť s vašim učením, respektívne s učením Jehovových svedkov. Russell hlásal, že sa blíži posledný súd, tzv. Armagedon, zápas medzi Jehovom a Satanom, v ktorom majú všetci zahynúť a zachránia sa iba bádatelia Písma Svätého, aby sa mohli tisíc rokov tešiť z raja – Božieho kráľovstva na zemi. Najlepší z nich – 144 tisíc – sa mali premeniť na duchovné bytosti a panovať s Kristom v nebi. Dokonca určil aj dátum tejto udalosti, a to n a rok 1914, neskôr na rok 1918.Jeho nástupca, “sudca” Jozef Franklin Rutherford, ktorý ho obhajoval v súdnych procesoch, sľuboval, že “milióny tých, ktorí žijú teraz, nikdy nezomrú”, a predpovedal Armagedon na rok 1925. Dokonca postavil v San Diego v Kalifornii palác pre patriarchov a prorokov, ktorí mali vstať z mŕtvych. Tretí vodca Jehovových svedkov, Nátan H. Knorr určil dátum posledného súdu na rok 1975. Takýmto spôsobom Svedkovia klamú ľudí, neberúc do úvahy slová Pána Ježiša: “Ale o tom dni a o tej hodine (posledného súdu) nevie nik, iba iba Otec” (Mk 13, 32). Svedkovia neuznávajú, že Ježiš Kristus je pravý Boh, ktorý sa stal človekom, že vstal z mŕtvych vo vlastnom tele (podľa nich bol pred narodením a je po smrti archanjelom Michalom), odmietajú učenie o Najsvätejšej Trojici, nepovažuje krst za sviatosť, ktorá udeľuje milosť, neverí v nesmrteľnosť ľudskej duše, nectí si kríž, hlavný znak kresťanstva. Slávia iba jeden sviatok: pamiatku Poslednej večer – 14. Nisan, vedno so židovskou Paschou. V súvislosti s týmto všetkým kardinál Karol Martini, milánsky arcibiskup, v roku 1986 varoval veriacich, že “prestúpenie k Jehovistom je apostázou od kresťanskej viery vôbec, a nie len od katolíckej.” Čo som si všetko dôsledne naštudoval, nemohol by som nikdy súhlasiť s učením Svedkov Jehovových. Som šťastný, že patrím do Katolíckej cirkvi. Milujem Ježiša Krista, ktorý je pravý Boh a pravý človek. Svätý Tomáš vyznáva: “Pán môj a Boh môj!” (Jn 20, 28) Akoby som mohol popierať Božstvo Ježiša Krista?! Veď to sa nedá!!! Milá pani, prosím Vás, odíďte od Svedkov, lebo to je bludná cesta. Všetko dobré prajem.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Myšlienka dňa:
Anjeli sú sprievodcami na našej ceste a hovoria nám: "Boh je blízko a ty si ponorený do jeho uzdravujúcej a láskyplnej prítomnosti."

Anselm Grun