Sám syn to takto chce!

Spomenul som si na istého otca rodiny, ktorý prišiel na faru po krstný list svojho syna. Povedal mi, že jeho syn sám od seba chce ísť k Prvému svätému prijímaniu. Nikto z rodiny ho k tomu nevedie, sám sa tak rozhodol. Chlapec chodí do kostola, my nechodíme. Nebránime mu v tom. Podľa jeho slov, v Katolíckej cirkvi je veľa takých vecí, ktoré sa mu nepáčia a prečítal veľa kníh o náboženstvách sveta, a vytvoril si svoj názor o tom všetkom. Spýtal sa ma napríklad, že či verím v reinkarnáciu (prevtelovaniu duší). Moja odpoveď bola: Nie!Z nahrávky som počúval človeka, ktorý sa snaží presvedčiť ľudí o tom, že súčasný pápež je posledný na zemi a že je diabolsky. Nepochopiteľné pre mňa, že ako človek môže prísť k takému závažnému tvrdeniu a bez toho, že by sa s pápežom niekedy rozprával. To nemá nič spoločné s vierou, akú mal náš otec vo viere, Abrahám a nemá to nič spoločné s evanjeliom nášho Pána, Ježiša Krista. Vo svete a v Cirkvi vládne v tejto dobe veľké znepokojenie, a to preto, že je ohrozená viera. Neraz mi prichádza na um smutná Ježišova otázka zo sv. Evanjelia podľa Lukáša: “Keď sa Syn človeka vráti, nájde ešte na zemi vieru?” Len vlastnými silami si nedokážeme v srdci vieru uchovať. Potrebujeme každý deň Božiu milosť.

Kňazi sa dnes boja vyčítať hriechy a previnilcom márne lichotia, keď im sľubujú bezpečnosť. Nijako neodhaľujú neprávosť hriešnikov, lebo mlčia keď majú napomínať. Slovo výčitka je totiž otváracím kľúčom, lebo napomenutím odhaľuje hriech, ktorý si často neuvedomuje ani ten, kto sa ho dopustil.Bože pošli nám dnes takých kňazov – kazateľov, ktorí nás budú viesť cestou múdrosti a nebudú sa báť nás napomenúť, keď to bude treba. Nech majú Pavlovho Ducha, ktorý hovorí: “Ak by som sa chcel páčiť ľuďom viac ako Bohu, nebol by som Kristovým služobníkom.” Pery kňazov nech strážia poznanie a z ich úst sa bude vyžadovať zákon, lebo sú poslami Pána zástupov. S prianím všetkého dobrého od Pána Váš brat Jaroslav.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Myšlienka dňa:
Život je príliš krátky. Je treba rýchlo robiť tu trochu dobra, ktoré sme schopní, kým nás prekvapí smrť.
Sv. Ján Bosco