Pozor na zlomyseľnosť.

Prečo pre niekoho nie je problém dobiť človeka do bezvedomia, polámať mu kosti na tvári, prípadne mu spôsobiť bitkou smrť. Prečo niekto nemá problém okradnúť starého človeka, napadnúť aj vlastných rodičov a spáchať samovraždu. Keby sme o tom dlhšie premýšľali, možno by sme našli odpoveď. Pozrite sa, zábavný priemysel ponúka hry a filmy, ktoré propagujú neúctu k ženám, neúctu k životu, rúhanie, hriech a protizákonný sex, zlo a násilie. Súčasne s tým prišla ponuka hudby povzbudzujúcej k znásilňovaniu, drogám, bitkám, vraždám a samovraždám. Spropagovali sa satanistické vzory. A mnohí dospelí ľudia nad tým len tak kývnu rukou a povedia, veď čo – je to predsa zábava, ktorá nemá žiadne negatívne vplyvy, lebo ju nikto neberie vážne. Potom sa nečudujme tomu, že mnohí mladí ľudia nemajú svedomie a nevedia rozoznať dobré od zlého a sú schopní hrozných činov. Čo človek v prvej polovici života zasieva, tak v druhej polovici to bude žať.

Strácame osobný vzťah k Bohu, v Cirkvi sme schopní udržiavať a rozvíjať tradíciu, biznis, pohodlný život, kariéru. Udržiavame farnosť už niekoľko rokov. Starí ľudia umierajú a lavice v kostole sú čoraz prázdnejšie. Mladým ľuďom uniká skutočná podstata farského spoločenstva. Nehrnú sa veľmi na sväté omše a na duchovné podujatia. Najviac ich zaujíma tá skutočnosť, ako si všetko zaistiť k pohodlnému životu bez starostí. Respektívne mať dobre rozbehnutý biznis a kariéru. To však Pán Ježiš nesľuboval svojim nasledovníkom. Nezhromažďujte si poklady na zemi, povedal, lebo to ostane tu, keď zomriete a nepôjde to s vami na súd. Ani náš život nezávisí od toho, čo máme. Zhromažďujte si poklady v nebi, takto to povedala Pravda. Rozdávajme a dávajme, slúžme ľuďom ako samému Kristovi. Milujme ich láskou, akou nás Kristus miluje. Áno, potrebujeme Božiu milosť, aby sme ľudí milovali Ježišovou láskou. Miloval a odpúšťal. Odpúšťal a miloval. Mnoho zázrakov vykonal v prospech duší. Hľaďme na prisľúbenia, ktoré sa týkajú našej spásy. Nik z nás nevie, že čo bude zajtra s našim životom. V Božom slove čítame: „Veď ste ako para, ktorá sa na chvíľku ukáže a potom zmizne“ (Jak 4, 14). Nič sme si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť. Boháčovi po smrti Abrahám povedal tieto slová: “Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš” (Lk 16, 25). Pre oboch bol Boží plán spása, ale jedného z nich opantali hmotné statky a zabudol na svoju dušu. Za čo bude môcť vymeniť človek svoju dušu? Veď všetko čo je na zemi, čo je stvorené, všetko to patrí Bohu. Keď dobre používame dary a veci, ktoré nám dal Pán, tak neostaneme zahanbení, pretože skutky čistej lásky pôjdu s nami. Daruj nám, Pane, zdravie duše i tela. Pretvor naše srdcia podľa srdca svojho. Amen. Ďakujeme ti.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je pondelok 16. máj 2022
Meniny má Svetozár
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Ján Nepomucký, kňaz, muč.
spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Nech každý, koho prijmete, od vás odchádza lepší a šťastnejší.
Matka Tereza