Mária je moja (naša) matka.

“Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno.” (Lk 1, 48 – 49)

Mária je Najsvätejšia žena v celých dejinách ľudstva. Keď bola Alžbeta v požehnanom stave, Mária ju navštívila. Duch Svätý naplnil Alžbetu a ona zvolala: Mária, Ty si požehnaná spomedzi všetkých žien sveta. Som veľmi šťastná, že môžem prijať matku Boha v mojom dome. Duch Svätý hovoril cez Alžbetu. Mária je matka Božia a je najsvätejšou ženou na svete spomedzi všetkých  žien. Boh k nej poslal anjela Gabriela a archanjel jej povedal: Mária, milosti plná. Boh sa s teba teší. Preto je plná milosti. Je najsvätejšia spomedzi všetkých žien. Jej príhovor bude vypočutý oveľa viac a skôr, ako hocikoho iného. Takže Biblia nám hovorí: Modlitba spravodlivého bude skôr vypočutá, ako modlitba hriešnika. My všetci sme hriešnici, Mária je plná milosti. V druhej časti Zdravasa  sa modlíme: Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnikov teraz i v hodinu našej smrti. Keď sa modlíme ruženec, Mária sa ma pýta každý deň: Jaroslav, budem sa modliť aj v hodine tvojej smrti, ale čo chceš teraz. Zdravas sa modlíme za seba teraz. Vždy sa nás spýta, teraz chceš čo? A ja jej poviem, modli sa za všetkých ľudí vo farnosti a za tých, ktorí sú so mnou na tejto stránke srdcepastiera a za všetkých mojich dobrodincov.

Pastier, by sa mal každý deň modliť za svojich farníkov, a aj keď slúži svätú omšu, modlí sa za tých, ktorých má zverených do pastierskej starostlivosti a obetuje každého jedného (každú dušu trpiacu v očistci) spolu s chlebom a s vínom pri premenení, s prosbou očisti a posväť ich Pane. Cirkev a celý svet veľmi potrebujú svätú omšu. Ježiš nás očakáva v tejto sviatosti lásky. Nešetrime svoj čas, stretávajme sa s ním v Adorácii a našou účasťou na oltárnej obete sme naplnení všetkým nebeským požehnaním a milosťou. Daj nám, Pane, väčšiu vieru. Koľkým ľuďom vo farnosti    svätá omša už nič nehovorí. Uponáhľanosť sa neraz prejavuje aj na slávení svätej omše. Rýchlo nech ju máme za sebou. Radšej dávame väčší priestor všelijakým hračkám života, ktoré nás opantávajú, berú nám čas a vnútorne nás deformujú. Nemáme sa pripodobňovať tomuto svetu, to je jasný odkaz z Biblie. Ak sa však budeme pripodobňovať svetu, bude nám chýbať nebeské požehnanie a milosť. A čo iné nás môže priviesť k trvalému a večnému šťastiu. Či po tomto sa už nevyplatí túžiť z našej strany. Natoľko sme sa stratili vo svojich myšlienkach, že už nebeské požehnanie a milosť nepotrebujeme. Zaľahla na nás taká veľká slepota.

Mária, matka Božia, prihováraj sa za nás, za všetky svoje deti, u Syna, osobitne za tie, ktoré sa stratili vo svojich myšlienkach a netúžia po nebeskom požehnaní a milosti. Aj v mojej farnosti je    veľa detí, ktoré nechodia na svätú omšu. Sú vzdialené od Krista a nevedú aktívny duchovný život. Pomáhaj nám, pastierom vo farnostiach, v Kristovej službe. Skry nás pod svoj ochranný plášť,   aby nás nepremohol v ničom tvoj úhlavný nepriateľ. Vzoprite sa mu, diablovi, tak to čítame vo Svätom Písme a s tvojou pomocou, Mária, matka naša, nám to ide ľahšie. Ďakujeme ti za Tvoju pomoc a ochranu. Vždy ťa o ňu budem prosiť, lebo ťa milujem. Ty to vieš, mama. Ježišu, ďakujeme ti, že si nám dal Máriu za matku. Ty si náš Pán a Boh. Vzývame tvoje sväté meno dnes, lebo     ono nám prináša spásu. Velebíme tvoje sväté meno a prijímame ťa v Eucharistii.

Glória Pátri et Fílio, et Spiritui Sancto, sicut erat in princípio et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Adoremus in aeternum, Sanctssimum Sacramentum!

5.00 avg. rating (96% score) - 1 vote
Uverejnené v Články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je piatok 5. marec 2021
Meniny má Fridrich
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Teofil, biskup
féria
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Je to láska, čo umožňuje zachovávať prikázania, a či zachovávané prikázania plodia lásku? Kto by sa škriepil, že láska nie je prednejšia? Kto totiž nemiluje, nemá prečo zachovávať prikázania.
Sv. Augustín