Súkromné zjavenia. Máme každému človeku uveriť?

Pán Ježiš povedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: ‚To som ja‘ a: ‚Ten čas je už blízko.‘ Nechoďte za nimi! (Evanjelium podľa Lukáša − Lk 21, 8 )

“Zvláštna pozornosť nech sa venuje sklonom niektorých ľudí nechať sa priťahovať súkromnými zjaveniami a charizmatickými fenoménmi pochybného pôvodu; nech sa pamätá, že prípadné zjavenia Pána, Panny Márie a svätých neprináležia medzi základné pravdy viery a že sa vo všeobecnosti majú posudzovať nanajvýš opatrne; takéto skúsenosti si ponechávajú súkromný charakter a nikdy nie je dovolené ich nadšene rozhlasovať alebo z nich robiť náhrady pravého obsahu Kréda.
Nech kňazi v nedeľnej homílii, vo sviatosti pokánia a pri duchovnom vedení varujú veriacich pred nebezpečenstvom nemierneho pachtenia za všetkým mimoriadnym vo viere a pred nezrelým chápaním démonológie v hierarchii právd viery.” (Z pastierskeho listu Konferencie biskupov z Toskánska)

Svätý Ján z Kríža hovorí: “Keď nám dal svojho Syna,… povedal všetko… Lebo čo predtým hovoril prorokom po častiach, nám už v ňom povedal všetko… Preto keby sa teraz niekto chcel Boha na niečo vypytovať, alebo žiadať od neho nejaké videnie alebo zjavenie… robil by nerozumnú vec,… urážal by Boha.”

Pridŕžajme sa zdravého učenia, ako ho hlása naša Cirkev (Katechizmus Katolíckej Cirkvi). Cirkev skúma súkromné zjavenia a Cirkev má rozhodnúť, či sú pravé alebo falošné. “Cirkev živého Boha je stĺp a opora pravdy.” (1 Tim 3, 15) Pekelné brány ju nepremôžu. Nedajme sa strhnúť nejakými senzáciami a niečim mimoriadnym vo viere. Buďme opatrní! Pán Ježiš nás vystríhal pred takýmito vecami. “Keď nám Otec dal svojho Syna,… skrze neho nám povedal všetko…” V Kristovi nám bolo darované všetko k našej spáse.

A Duch Svätý, náš Tešiteľ, ktorý bol poslaný Pánom Ježišom?

Ježiš povedal: “Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.” (Jn 14, 23 – 26) Duch Svätý nám pripomína to, čo nám Pán Ježiš povedal (odovzdal) a učí nás všetkému správnemu a dobrému. Duch Svätý vlieva do našich sŕdc Božiu lásku. Apoštol Pavol naplnený Božou láskou napísal Solúnčanom: “Tak sme vás milovali, že by sme vám najradšej boli odovzdali nielen Božie evanjelium, ale aj vlastný život; takými drahými ste sa nám stali.” (1 Sol 2, 8) Duch Svätý pomáhal Pavlovi a jeho spolupracovníkom, keď hlásali v Solúne evanjelium Ježiša Krista a ľudia ho prijímali, ako Božie slovo a ono v nich začalo pôsobiť. Najviac sa Pavol tešil z toho, keď videl na nich, že uverili v Krista a začali Krista aj milovať, hoci ho nikdy nevideli. Takto vo svete pôsobí Duch Svätý. Chce, aby ľudia uverili v Krista a milovali ho. Chvála ti, Pane a vďaka ti, Pane. Viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo. Znovu píšem to, čo povedal sv. Ján z Kríža: “Keď nám dal svojho Syna,… povedal všetko… Lebo čo predtým hovoril prorokom po častiach, nám už v ňom povedal všetko… Preto keby sa teraz niekto chcel Boha na niečo vypytovať, alebo žiadať od neho nejaké videnie alebo zjavenie… robil by nerozumnú vec,… urážal by Boha.” Nech je pre nás najväčšou prioritou zachovávať Kristovo slovo, vtedy milujeme samotného Krista, ktorého z lásky k nám poslal Otec. Duch Svätý vlieva do našich sŕdc Božiu lásku, tak máme veľkú pomoc. Nemusíme dychtiť po nejakých senzáciách a niečim mimoriadnym vo viere. Odporúčam každému vzývať každý deň Ducha Svätého, aby sa naplnila Božia vôľa celá v našom živote.

5.00 avg. rating (96% score) - 1 vote
Uverejnené v Články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je pondelok 16. máj 2022
Meniny má Svetozár
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Ján Nepomucký, kňaz, muč.
spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Nech každý, koho prijmete, od vás odchádza lepší a šťastnejší.
Matka Tereza