Hlbšie spoznávať seba.

Hlbšie spoznávať seba budeme až vtedy, keď sa začneme postiť a modliť. Sú to vynikajúce prostriedky pre dosiahnutie cieľa – spásy našich duší. Pán Ježiš učil apoštolov a ľudí, ktorí chodili k nemu, modliť sa. Sám sa neraz za včas rána, alebo i celú noc modlil v ústraní. A v dnešnom evanjeliu (svätá omša) čítame: \”…prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť.\” Apoštoli sa potom podľa slov Pána Ježiša aj skutočne postili. Niekto nám možno povie, veď stačí keď sa vyznávam z hriechov, načo sa potom treba postiť?

Položme si otázku: Odkiaľ vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhanie, atď.? Odpoveď je nasledovná: z nás, z nášho srdca. A toto nás aj poškvrňuje, čo vychádza z nášho srdca. A pôst a modlitba sú prostriedky, ktoré nám dopomáhajú k uzdraveniu srdca. Ale nielen oni. Večerné spytovanie svedomia, podľa potreby svätá spoveď, prijímanie Eucharistie (svätá omša – denne, častejšie), skutky lásky – návšteva chorých, almužna, Toto všetko, keď robíme, a aj iné dobré skutky, podľa vnuknutia Ducha Svätého, tak to je vlastne naša účinná spolupráca s Božou milosťou. Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete aj konáte, čo sa jemu páči. Pán Ježiš uzdraví naše srdcia. Kto z ľudí najúčinnejšie spolupracoval s Božou milosťou: Panna Mária. A milosť Božia v nej bola vzrastajúca láska. Nech aj v našich srdciach, pôsobením Božej milosti, vzrastá láska. Daruj nám, Pane.

Mária, Matka naša, vypros nám tento dar, v tomto čase milosti a pokánia. Citlivosť na seba nech odíde z nášho života. Vzrastajúca láska v nás, v našich srdciach, nás povedie ku takému konaniu, že budeme aj veľké veci odpúšťať blížnemu, ba všetko. Ako i Mária odpúšťala tým, ktorí ubližovali jej Synovi a nášmu Pánovi. Mala Boží pokoj v duši a milovala. Z jej srdca vychádzala láska a len láska. Mária, pros za nás. Ďakujeme ti, mama.

S prianím všetkého dobrého od Pána Váš brat Jaroslav.

4.00 avg. rating (86% score) - 1 vote
Uverejnené v Články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je nedeľa 3. júl 2022
Meniny má Miloslav
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Tomáš, apoštol
14. nedeľa v cezročnom období
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Duša plná radosti ukazuje ľuďom, čo dáva Boh svojim verným.
Josef Hlouch