O Jožovi, Toronte a prijatí…

Je teplé  ráno v prímorskom meste Split, život sa ešte len prebúdza. Jožo má 40 rokov a vedie svoje deti do školy. Tento ranný rituál je pre neho zázrakom. Keď mal 13 rokov, odišiel z domu a prepíjal svoj život na ulici. Vlámania, krádeže, drogy. Ako mantru si opakoval v tom čase, že niet nikoho, kto by sa o neho zaujímal, niet

Kto sa modlí, nie je sám

Ježiš sa modlí za mňa a vo mne! On “ktorý bol vzkriesený, sedí po pravici Boha a prihovára sa za nás”. Ako “prostredník medzi Bohom a človekom” prednáša naše modlitby pred Otca a robí našu reč opravdivou modlitbou. Mnohé modlitby

Ježišu, vzrastaj vo mne

Ježišu, vzrastaj vo mne, vzrastaj v mojom duchu, v mojom srdci, v mojich predstavách, v mojich zmysloch. Vzrastaj vo mne svojou dobrotou, svojou čistotou, svojou pokorou, svojou horlivosťou a svojou láskou. Vzrastaj vo mne svojou milosťou, svojím svetlom a svojím

"Relikvie pochádzajú z čias povier a mali by sme sa ich zbaviť…"

Ani jeden katolík nikdy netvrdil, že relikvie majú “magickú silu”. Podstata svätenín je opakom mágie.V mágii sa nejaký materiál pokladá za príčinu niečoho duchovného.Nižšia príčina by mala vyvolať vyšší efekt. Sviatosti ani sväteniny nenútia Boha, aby konal istým spôsobom. Ich

Prázdny hrob

Jn 20,3-10  Predstavme si len napätie tých, čo videli prázdny hrob ako prví- a porovnajme ho s ochabnutosťou a apatiou, s akou my hovoríme o našom hrobe a o tom, čo očakávame alebo neočakávame za ním. Tak podobne si to teraz premietnime do svojich vlastných perspektív.

Dieťa žehná

„Od Boha pochádza každé požehnanie…Pri každom požehnaní, či už požehnáva Boh priamo alebo cez ľudí, sprostredkuje sa a udeľuje jeho milosť, prisľubuje sa jeho pomoc a utvrdzuje sa viera v neho. Vtedy vlastne sám Boh požehnáva a preukazuje nám svoju dobrotu.“ Tomislav Ivančič  

Návšteva farníkov z Prieval u sestričiek v Cerovej

V susednej obci v Cerovej majú svoj domov, svoj kláštor  Milosrdné sestry Svätého Kríža. A ako sa patrí na dobré susedky, tak z času na čas nás aj pozvú k sebe na návštevu pri nejakej významnej slávnosti alebo sviatku. Tak

"Učenie o očistci nie je zásadného charakteru, je to len taká teória, presne ako predpeklie…"

Táto myšlienka poukazuje na dve chyby. Prvou je dávať očistec a predpeklie na jednu vieroučnú úroveň, druhou je vyhlásiť učenie o očistci za “dobrovoľne voliteľnú” teóriu. Nie je to tak. Očistec je vyhláseným článkom katolíckej viery. Ako katolík v neho

Poslúchajú ho

4. cezročný týždeň Dt 18,15-20 1 Kor 7,32-35 Mk 1,21-28 Boh predpovedal, že vzbudí proroka. Ten prorok je uprostred ľudí a všetko, čo on povie, sa splní, lebo pre svoju vernosť je milý Bohu,pre jeho svätosť ho Boh vypočuje. Jedinou

Never každému, v slove sa človek často mýli

Pane, „pomôž mi dostať sa z útlaku, pretože ľudská pomoc nestačí“ (Ž 60,13). Ako často som nenašiel vernosť tam, kde som myslel, že ju nájdem! A ako často som ju našiel tam, kde som sa ani nenazdal! Márne skladáme nádej v ľuďoch, ale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 16 »
Prekvapenie pre teba
Myšlienka dňa:
Život je príliš krátky. Je treba rýchlo robiť tu trochu dobra, ktoré sme schopní, kým nás prekvapí smrť.
Sv. Ján Bosco