"Učenie o očistci nie je zásadného charakteru, je to len taká teória, presne ako predpeklie…"

http://www.shrineofsaintjude.net/0-purgatory-2.jpgTáto myšlienka poukazuje na dve chyby. Prvou je dávať očistec a predpeklie na jednu vieroučnú úroveň, druhou je vyhlásiť učenie o očistci za “dobrovoľne voliteľnú” teóriu. Nie je to tak. Očistec je vyhláseným článkom katolíckej viery. Ako katolík v neho musíte veriť a ak študujete Písmo a prax prvých kresťanov, mali by ste v neho veriť.
Predpeklie má úplne inú pozíciu. Vychádza z teologických dohadov, nie zo zjavenia. Ak sa vám zdajú tieto dohady presvedčivé, môžete v predpeklie veriť. Ak sa vám presvedčivé nezdajú, máte možnosť v predpeklie neveriť.
Väčšina ľudí pod slovom predpeklie myslí predpeklie pre deti, miesto, kam sa podľa tejto teórie dostanú nepokrstené deti. Odlišuje sa od predpeklia otcov, čo je miesto, kde čakali dobrí ľudia, ktorí zomreli pred Ježišovým zmŕtvychvstaním, kým sa im otvorí nebo. Pretože predpeklie je spomenuté v Písme (“prišiel a kázal duchom, čo boli vo väzení”, 1 Pt 3,19), katolík v neho musí veriť. Čo však s predpeklím detí? Nie je spomenuté v Písme a Cirkev nikdy formálne nedefinovala jeho existenciu, ale mnoho teologických prác už od stredoveku tvrdí, že takýto stav (miesto) je logicky nevyhnutné. Tridentský koncil v súvisloti s prechodom do stavu ospravodlivenia vyhlásil: “Od zverejnenia evanjelií sa tento prechod nemôže uskutočniť bez vody znovuzrodenia (krstu) alebo bez túžby po nej, pretože je napísané: ´Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva´ (Jn 3,5).” Teológovia sa však pýtajú, čo sa stane s deťmi, ktoré zomrú pred krstom vodou a ktoré po ňom nemôžu túžiť, pretože sú ešte príliš malé? Čo sa stane s niekým, kto takto zomrie v stave dedičného hriechu? Ako rozriešiť problém, keď je dieťa nehodné vstúpiť do neba, ale na druhej strane sa nám zdá, že jeho večné zatratenie nie je v protiklade s Božím milosrdenstvom? Odpoveď, s ktorou prišli stredovekí teológovia, je predpeklie. Väčšina moderných teológov už nevidí dôvod jeho existenciu a hovorí že Boh pravdepodobne má nejaký iný spôsob, ktorým umožní nepokrsteným deťom rozhodnúť sa byť s ním alebo proti nemu ihneď po smrti.
Cirkev nevyhlásila existenciu predpeklia za článok viery, a tak niekto môže byť dobrým katolíkom a veriť v neho, alebo aj neveriť. Nemôžeme niekoho označiť za zlého katolíka len preto, že má naň iný názor ako my.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Náš večný cieľ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Myšlienka dňa:
Anjeli sú sprievodcami na našej ceste a hovoria nám: "Boh je blízko a ty si ponorený do jeho uzdravujúcej a láskyplnej prítomnosti."

Anselm Grun