V čase súženia (Kempenský)

«Nech je tvoje meno, Pane, zvelebené na veky» (Tob 3,23), že si zoslal na mňa toto pokušenie a súženie. Nemôžem mu ujsť, ale k tebe sa musím utiekať, aby si mi pomáhal a obrátil všetko na môj prospech. Pane, teraz

Kto nechce pracovať (Dominik Wider)

21. cezročný týždeň-streda I.: Sol 2,9-13 II.: 2 Sol 3,6-10.16-18 Mt 23, 27-32 V pote tváre si treba zaobstarávať chlieb. To je dôsledok prvotného hriechu. Práca je na jednej strane kliatbou človeka, ale na druhej strane je požehnaním. Človek totiž

Manželstvo

MANŽELSTVO Z POHĽADU KANONICKÉHO (CIRKEVNÉHO) PRÁVA Manželstvo, viac ako iné sviatosti, má v kanonickom práve osobitné postavenie. Vyplýva to z dôležitosti poslania manželstva v občianskom živote a v Cirkvi. Manželstvo nie je súkromnou záležitosťou dvoch osôb, ktoré ho uzatvárajú, ale má svoj dosah na život spoločnosti

KKC- Pomazanie chorých

„Posvätným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil, ba ich povzbudzuje, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovým utrpením a jeho smrťou, a tak prispeli k dobru Božieho ľudu.“

Oddanosť Bohu

Oddanosť Bohu je vzácne ovocie lásky. Treba sa mu vždy oddať ako malé dieťa, čo bez bázne usína v otcovskom  náručí. Nechcem mať iné ciele, iba letieť k nemu nahor a vždy výš a výš. Nechcem vedieť nikdy o nič

Každodennú radosť daj nám dnes

Nebeský Otče, radosť našu každodennú daj nám dnes. Lebo náš každodenný chlieb, naša každodenná káva, naše každodenné sladkosti nestačia, aby utíšil všetok hlad nášho žalúdka, nášho srdca, našej duše. Chýba ešte niečo, čo sa nedá kúpiť. Nebeský Otče, daruj nám

Nechaj ohováračov hovoriť! (Kempenský)

„Syn môj netráp sa, ak niektorí ľudia o tebe zle zmýšľajú a hovoria, čo nerád počúvaš. Sám máš o sebe zmýšľať ešte horšie a myslieť si, že niet slabšieho, než si ty. Ak budeš viesť vnútorný život, nebudeš prikladať veľkú

Nech vás nik nezvedie (Dominik Wider)

21.cezročný týždeň-utorok I.:1 Sol 2,1-8 II.: Mt 23,23-26 Ako často máme ťažkosti, či sa aj naďalej držať presvedčenia, alebo prijať nový názor, či danú otázku chápem správne, alebo niekto iný má pravdu. Pritom mi v duši vznikajú pochybnosti. Moje doterajšie

"Vieme, že diabol je výmysel…"

Nič také nevieme. V skutočnosti vieme presný opak. Katolícka cirkev učí, že diabol je reálny, že to nie je iba prelud alebo pozostatok zo strašidelných rozprávok. Roku 1975 vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí dokument nazvaný Kresťanská viera

Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. „Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s

« 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
Prekvapenie pre teba
Dnes je streda 27. máj 2020
Meniny má Iveta
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Augustín z Canterbury
ľubovoľná spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Veľa dosiahne ten, kto miluje.

Tomáš Kempenský