Modlitba za manželstvo

Pane Ježišu, odovzdávam ti naše manželstvo. Ďakujem ti, že si nás spojil, že sme pre seba navzájom darom a že si posilnil náš vzťah sviatosťou manželstva. Ale teraz naše manželstvo potrebuje uzdravenie. Pane, zasväcujem ti seba, svoju pamäť, rozum, dušu

Modlitba pred vstupom na internet

Všemohúci a večný Bože, Ty si nás stvoril na svoj obraz a kážeš nám hľadať predovšetkým to, čo je dobré, pravdivé a krásne, zvlášť v Božskej osobe Tvojho Jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista; pomôž nám, prosíme Ťa, na príhovor sv.

Modlitba za pokoj v rodine

Pane, pôvodca všetkého pokoja a zdroj každej lásky, dobrotivo obráť svoj milosrdný pohľad na našu rozdelenú rodinu. Zmiluj sa nad nami, ty, ktorý túžiš po jednote sŕdc a môžeš nám pomôcť obnoviť narušenú jednotu. Ježišu, ty si bol v Nazarete Synom vrúcne milujúcim

Modlitba za moje dievča

Nebeský Otec, ďakujem Ti za to, že som stretol toto dievča. Požehnávaj ju a urob, aby jej bolo so mnou dobre. Nedopusť, aby som jej niekedy ublížil. Priprav ju do úlohy ženy a matky. Chráň ju od pokušenia. Daj, aby

Modlitba za môjho chlapca

Nebeský Otec, poslal si mi do cesty človeka, ktorému chcem venovať svoje srdce a s ktorým chcem uzavrieť manželstvo. Bedli nad ním. Pomôž mu byť veriacim, múdrym a rozhodným človekom. Daj mu mužné srdce, aby sa nebál ťažkostí, ale aby

Modlitba v starobe

Pane, môj Spasiteľ, pozri na mňa a podaj mi ruku. Pomôž mi znášať ťarchu rokov. Daruj mi zdravie a spásu, útechu a trpezlivosť: trpezlivosť s ľuďmi, trpezlivosť s okolím, trpezlivosť so sebou samým. Buď so mnou v mojej samote. Otvor

Každodenná modlitba za manželstvá, ktorým hrozí rozpad

Milovaný Otče, tým, že si ustanovil manželstvo, dal si nám najlepší spôsob na naplnenie prikázania lásky. Tvoj Syn Ježiš Kristus začal hlásať svoje posolstvo spásy tým, že pomohol manželom a ich priateľom na svadbe v Káne. Bola tam aj Panna

Modlitba za milosť plniť Božiu vôľu

Dožič mi najdobrotivejší Ježišu, svojej milosti, aby so mnou bola, so mnou pracovala a so mnou zotrvala až do konca. Daj, aby som vždy túžila len po tom a chcela len to, čo ti je príjemnejšie  a čo sa ti

Litánie pokory

Bože, Nebeský Otče, daj aby som sa stala tvojou pokornou dcérou   Pane,vyslyš ma. Ježiš, tichý a pokorný srdcom, pretvor moje srdce podľa tvojho srdca.  Kriste, vyslyš ma. Bože, Duchu Svätý, milovník pokorných duší, urob ma zo srdca poníženou.  Pane, vyslyš

Nočné litánie za svet

Bože, náš Otče, vyslyš nás. Prosíme ťa, Najsvätejšie Srdce Ježišovo, za všetkých ľudí na svete, ktorí v túto noc najviac potrebujú tvoju milosrdnú lásku a tvoju ochranu. Nad ľuďmi, ktorí sú v pokušení zmiluj sa, Ježišu. Nad ľuďmi, ktorí padli

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 16 »
Prekvapenie pre teba
Dnes je streda 27. máj 2020
Meniny má Iveta
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Augustín z Canterbury
ľubovoľná spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Veľa dosiahne ten, kto miluje.

Tomáš Kempenský