Piatok po 1. adventnej nedeli

Chválime Ťa, Pane Ježišu a vzdávame Ti vďaky.  Pomáhaj nám mať pevnú vieru v Teba. Pomáhaj aj členom našim rodín, aby sme všetci mali pevnú vieru v Teba. Potrebujeme vieru v Teba. Potrebujeme Tvoje milosti a Tvoje požehnanie. Začneme teraz žiť nový život vo viere. Daj aby nás viera viedla a mali sme v sebe aj nadprirodzené pohnútky konať dobré skutky. A všetko nech robíme z lásky ku Tebe. Dôverujeme Ti. To, čo je nemožné pre nás, je možné pre Teba. V Tebe žijeme, hýbeme sa a sme. Amen.
V dnešný deň sa číta v kostoloch nasledujúce evanjelium:

“Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, išli za ním dvaja slepci a kričali: „Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“  Keď potom vošiel do domu, slepci prišli k nemu. Ježiš sa ich opýtal: „Veríte, že to môžem urobiť?“ Oni mu odpovedali: „Áno, Pane.“ Tu sa dotkol ich očí a povedal: „Nech sa vám stane, ako ste uverili.“  A oči sa im otvorili. Ježiš im pohrozil: „Ale nech sa to nik nedozvie!“ No oni šli a rozprávali o ňom po celom kraji” (Mt 9, 27 – 31).

 „Veríte, že to môžem urobiť?“ – Táto Ježišova otázka mi tak hlbšie rezonuje v srdci.
“Čo chceš, aby som pre Teba urobil teraz?” – Pýta sa mňa, ale aj teba Ježiš.  “A veríš, že to môžem aj urobiť?”
Tí najbližší, ktorých si sám  Ježiš vtedy vyvolil, mu povedali: Daj nám väčšiu vieru! 
Istému otcovi, ktorý mal posadnutého syna nemým duchom, Ježiš povedal: “Ak môžeš?! Všetko je možné tomu, kto verí.“ A chlapcov otec hneď vykríkol: „Verím. Pomôž mojej nevere!
A tým, že je to napísané vo Svätom Písme, tak to sú  odkazy aj pre nás, súčasníkov. Ježišu, daj nám väčšiu vieru!  Verím, pomôž mojej nevere!
Ježiš nám dal modlitbu: “Otče náš, ktorý si na nabesiach…, …neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.”
Modlime sa ju často a viackrát za deň. Som si tým istý, že touto modlitbou sa posilňuje naša viera. Slová tejto modlitby si zamilujme a o čo v tejto modlitbe prosíme, to nech sa stane – Amen. Najprv však odpusťme ľuďom všetko a všetkým. Neprechovávajme si v srdci hnev a neodpustenie. Aj tomu, kto nám veľmi a veľmi ublížil, čo najskôr musíme odpustiť a všetko. Ježiš to od nás žiada. A chce vidieť aj náš postoj lásky voči ním. Ježiš je láska a On prišiel medzi nás, keď sme žili ešte v nevere a v takom odlúčení, v tvrdosti srdca. Naše srdcia sú teraz ním pretvorené a chce aby sme žili jeho život na zemi. To je život plný odpúšťania a lásky. So svätým pokojom znášať krivdy, pohŕdanie, potupovanie a ak treba aj inak trpieť a On nás do toho pozýva, prijmeme to. On nás nikdy neopustí a všetko chce, aby sa stalo len pre naše dobro a pre dobro všetkých ľudí. Amen.
Modlíte sa modlitbu “Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si…, svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych teraz, i v hodinu smrti našej. Amen.” Poznáte túto modlitbu.
Mária, naša matka sa nás pýta: Martin (osloví ťa tvojím menom), budem sa za teba modliť aj v hodine tvojej smrti, ale čo chceš teraz. Zdravas sa modlíme za seba teraz. Vždy sa nás pýta: Teraz chceš čo?
A ja jej poviem, modlím sa za všetkých ľudí vo farnosti a za tých, ktorí sú so mnou na tejto stránke srdcepastiera a za všetkých mojich dobrodincov,  Môžeme byť aj veľmi konkrétny. Mária, chcem, aby si stála pri mne teraz, keď ma budú lekári vyšetrovať alebo operovať. Mária chcem, aby Lucia dnes urobila skúšku, či zápočet. Mária, chcem teraz, aby môj otec prestal piť alkohol. Mária chcem teraz štastlivo prísť do roboty a potom aj naspäť domov. Mária, chcem teraz v tomto utrpení žiť v pokoji. Mária, chcem teraz, aby sa táto a táto moja bolesť zmiernila, ba aby som ju už vôbec necítil(-a).
Diabol nechce, aby sme toto takto robili, nenávidí Máriu. Jeho nepriateľstvo s ňou stále pretrváva. Neche, aby ju ľudia oslovovali matka a už vôbec si neželá, aby sme jej dávali nejaký priestor v živote. Akoby nám hovoril: zabudnite na ňu, nie je vám už na nič. My ho však nepočúvame, tieto jeho reči. Ježiš ho nazýva luhárom a takým aj ostane. Mária je ženou živej viery. Ona spomedzi všetkých žijúcich ľudí od začiatku až do teraz, najdokonalejšie plnila Božiu vôľu. Ježiš ju veľmi rád počúva a rád plní jej prosby. Náš Boh, nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Totiž aj tí, čo žili pred nami a zomreli, oni stále žijú. Aj my všetci, keď zomrieme, budeme žiť. Teraz ešte nie sme doma, kým žijeme tu na zemi. Neviem, že koľko to ešte potrvá, ale keď príde  naša hodina, Pán si nás isto vezme k sebe. A k tej hodine nás približijú aj rôzne choroby, povedzme si aj túto pravdu. Ten kto je aj skutočne veriaci, ten už  aj cíti tú vôňu domova. Doma je doma.
Toto je viera naša, toto je viera Cirkvi. Túto vieru vyznávame a ona je našou slávou v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen.
S prianím všetkého dobrého od Pána Váš brat a kňaz Jaroslav.
4.33 avg. rating (87% score) - 6 votes
Uverejnené v Články, Svedectvá
2 komentáre pre “Piatok po 1. adventnej nedeli
  1. Martina píše:

    Aj ja TI hovorím: “Mária, chcem byť uzdravená zo stavu v ktorom sa teraz nachádzam.” Ježiš, Mária, Jozef, zmilujte sa nado mnou!

  2. Veronika píše:

    Panna Mária, donedávna som Ti nevenovala toľko pozornosti a úcty, koľkej si zaslúžiš od svojej dcéry…preto Ťa prosím, odpusť a zmiluj sa.Pomôž, prosím, posilniť moju vieru v Tvoju pomoc i pre mojich blízkych tu na zemi i tam, kam odišli tí, ktorí tu už s nami nie sú…amen.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Myšlienka dňa:
Jediný skutok lásky k Bohu v čase suchopádnosti má väčšiu hodnotu ako mnoho skutkov v čase nadšenia a útechy.
František Saleský