"Relikvie pochádzajú z čias povier a mali by sme sa ich zbaviť…"

Ani jeden katolík nikdy netvrdil, že relikvie majú “magickú silu”. Podstata svätenín je opakom mágie.V mágii sa nejaký materiál pokladá za príčinu niečoho duchovného.Nižšia príčina by mala vyvolať vyšší efekt. Sviatosti ani sväteniny nenútia Boha, aby konal istým spôsobom. Ich

"Učenie o očistci nie je zásadného charakteru, je to len taká teória, presne ako predpeklie…"

Táto myšlienka poukazuje na dve chyby. Prvou je dávať očistec a predpeklie na jednu vieroučnú úroveň, druhou je vyhlásiť učenie o očistci za “dobrovoľne voliteľnú” teóriu. Nie je to tak. Očistec je vyhláseným článkom katolíckej viery. Ako katolík v neho

"Môžme urobiť len to, že sa budeme modliť za lepšie kázne. Kňazi sú naši predstavení, a teda by sme im nemali nič hovoriť…"

Modlitba je dobrá a potrebná, ale Boh od nás očakáva, že nebudeme len sedieť. Citlivý návrh vášmu kňazovi môže byť práve to, čo je treba urobiť, dajte však pozor, aby to bol skutočne návrh, a nie sťažnosť. Každá kázeň trvá

"Evanjelici a anglikáni veria v reálnu prítomnosť rovnakým spôsobom ako katolíci…"

To nie je pravda. Niektorí protestanti, najmä evanjelici a anglikáni, veria v konsubstanciáciu, teda v to, že po premenení je v Eucharistii prítomná substancia tela a krvi Krista spoločne so substanciou  chleba a vína. Telo a krv sú spolu “so

"Katolíci na rozdiel od iných kresťanov aktívne neevanjelizujú, pretože si myslia, že skutky hovoria hlasnejšie ako slová…"

Bezpochyby si to mnohí myslia, ale bez urážky môžeme povedať, že takáto výhovorka často maskuje iné dôvody, ako napríklad rozpaky či ostýchavosť. Nijaký veľký kresťanský evanjelizátor sa nespoliehal na skutky bez slov. Na prvé Turíce Peter „zvýšeným hlasom hovoril” k Židom

"Svedomie mi hovorí, čo je pravda a čo nie, čo je dobré a čo zlé…"

Nie celkom. Svedomie vás síce informuje, že robíte niečo zlé, alebo že zanedbávate niečo dobré, čo by bolo treba spraviť, nedeje sa to však vo vákuu. Najprv sa musíte naučiť, čo je dobré a čo zlé, a to je práca

„Katolícka cirkev učí, že spásu si zasluhujeme dobrými skutkami…“

Toto Katolícka cirkev nikdy neučila. V skutočnosti jednoznačne zavrhla názor, že spásu si môžeme zaslúžiť. Človek je spasený jedine Božou milosťou, ktorá je úplne nezávislá od skutkov. Cirkev učí, že od začiatku až dokonca nás ospravedlňuje, posväcuje a prináša spásu Božia milosť.

“Na prijímanie môže ísť každý, kto chce…”

Nepravda. Roku 1986 vydala Národná konferencia katolíckych biskupov usmernenia k svätému prijímaniu. Biskupi vyhlásili, že “katolík sa plne zúčastňuje na slávení Eucharistie, keď ide na sväté prijímanie, čím napĺňa Kristov príkaz, aby jedol jeho telo a pil jeho krv. Aby

"Astrológia je iba neškodná zábavka…"

Je to povera a potencionálne nebezpečný nezmysel, ktorý navyše propagujú kazatelia New Age. Neexistuje ani najmenší kúsok vedeckého dôkazu, že hviezdy a planéty ovplyvňujú náš každodenný život. Dokonca aj keby ovplyvňovali, keby povedzme ich gravitačné polia vyvolávali bolesti hlavy alebo

"Toto je vek vedy. Vieme, že zázraky sa už nedejú…"

Je to jeden z postojov, ale existujú aj iné, vrátane toho katolíckeho. Postoj katolíkov, východného pravoslávia a aj niektorých protestantov je taký, že áno, zázraky sa dnes nedejú a diali sa počas dejín kresťanstva. Niektoré protestantské smery, vrátane fundamentalizmu a

1 2 3 »
Prekvapenie pre teba
Myšlienka dňa:
Život je príliš krátky. Je treba rýchlo robiť tu trochu dobra, ktoré sme schopní, kým nás prekvapí smrť.
Sv. Ján Bosco