"Toto je vek vedy. Vieme, že zázraky sa už nedejú…"

Je to jeden z postojov, ale existujú aj iné, vrátane toho katolíckeho. Postoj katolíkov, východného pravoslávia a aj niektorých protestantov je taký, že áno, zázraky sa dnes nedejú a diali sa počas dejín kresťanstva. Niektoré protestantské smery, vrátane fundamentalizmu a veľkej časti evanjelikalizmu hovoria, že zázraky sa už nedejú. Sekularizmus hovorí, že zázraky sa nemôžu diať.
Niektorí katolíci sa dali ovplyvniť poslednými dvoma postojmi, predovšetkým však sekularizmom. Myslia si, že dokonca aj zázraky zaznamenané v Biblii sú podozrivé, a sú celkom presvedčení, že dnes sa už zázraky nemôžu diať. Hovoria, že zázraky sú v predvedecké. Áno, ale sú aj povedecké. Diali sa v období pred modernou vedou, dejú sa počas neho a budú sa diať, aj keď sa toto obdobie skončí. Postoj týchto katolíkov nie je založený na záveroch získaných z vedeckého výskumu údajných zázrakov. Choďte trebárs do Lúrd alebo na iné miesto údajných zázrakov, a nenájdete ani jedného skeptika, ktorý by písal poznámky a skúmal ľudí, ktorí tvrdia, že sa zázračne uzdravili. Vedia, že po skončení novozákonného obdobia sa zázraky nemôžu udiať, tak prečo by sa unúvali overiť si to?
Ich argumenty vyzerajú nejako takto: Keď sa kresťanstvo iba začínalo, zázraky sa používali na potvrdenie jeho pravosti. „Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali” (Mt 16, 20). Lenže zázraky sú už nepotrebné, lebo do smrti posledného apoštola sa kresťanstvo pevne uchytilo. Nie sú viac potrebné na obracanie k viere, lebo viera prichádza cez Bibliu.
Na podporu svojho tvrdenia citujú tieto verše: „Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene” (Jn 20, 30-31). „Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo” (Rim 10, 17).
Tieto verše neznamenajú, že už nebudú nijaké iné zázraky pre ďalšie generácie. Niektorí ľudia budú veriť na základe prečítaného. Iní potrebujú zvláštny podnet, ktorí príde cez zázrak. Tieto verše nám dokazujú, že viera prichádza cez Kristovo slovo, nie každý je však pre toto slovo rovnako otvorený. Niektorí potrebujú ešte dodatočný stimul zázraku.

Ďalší z argumentov, ktoré sa dnes používajú proti zázrakom, je ten, že ukončenie zázrakov bolo predpovedané v 1Kor 13, 8: „Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie.” No tento verš v prvom rade hovorí o nebi, keď sa budeme radovať v blaženom videní, vidieť Boha z tváre do tváre. Teraz, tu dole,„vidíme len nejasne, akoby v zrkadle” (1 Kor 13, 12). V nebi už nebude treba zázrakov na podporu viery, pretože budeme vedieť.

Faktom zostáva, že Biblia nikde nehovorí, že všetky zázraky sa skončili so skončením novozákonných časov. Či sa dnes dejú zázraky, je otázkou pre vedecké skúmanie, nie pre dohady. Potrebným nástrojom je však otvorená a jasná myseľ.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Duch, svet a povery

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Myšlienka dňa:
Pokorný, aj keď sa mu dostane zahanbenia, uchová si pokoj, lebo sa spolieha na Boha a nie na svet.

Tomáš Kempenský