"Astrológia je iba neškodná zábavka…"

http://www.adimensional.info/fotos/astrologia3.gifJe to povera a potencionálne nebezpečný nezmysel, ktorý navyše propagujú kazatelia New Age. Neexistuje ani najmenší kúsok vedeckého dôkazu, že hviezdy a planéty ovplyvňujú náš každodenný život. Dokonca aj keby ovplyvňovali, keby povedzme ich gravitačné polia vyvolávali bolesti hlavy alebo čo, dátum a čas niečieho narodenia by pri tom bol úplne bezvýznamný. A predsa je astrológia založená na výpočtoch vychádzajúcich z dátumu a času niečieho narodenia. Nezmyselnosť toho môžme dokázať pri pozorovaní života dvoch ľudí, ktorí sa narodili v tom istom čase. Ich životy sú také odlišné ako životy ľudí narodených v inom znamení.
Do veľkej miery je dnešný rozmach viery v astrológiu dôsledkom straty viery v Boha. Astrológia môže viesť k ďalším poverám a nakoniec k úplnej strate viery. Biblické odsúdenie astrológie nájdete v Iz 2, 6, 47, 13-15, Dt 18, 9-14…
Existujú však katolíci aj nekatolíci, ktorí tvrdia, že traja mudrci boli astrológovia. A tým, že to hovoria, tvrdia, že Nový zákon uznáva astrológiu ako legitímnu. Mudrci, ktorí nasledovali hviezdu až k malému Ježiškovi (Mt 2, 1-12), sa v latinčine označovali ako magi, z čoho potom odvodzujeme mág. Latinské slovo je odvodené od gréckeho slova magoi. Mohlo by označovať starovekú verziu predavača hadieho oleja, no Matúš toto slovo nepoužíva pejoratívne. Z jeho popisu môžme vyvodiť jedine to, že títo muži, ktorých počet je tiež neznámy, hoci tradične sa hovorí o troch, sa vyznali v niečom, čo sa vtedy označovalo ako astrológia. Prekladať ale dnes slovo magi ako astrológia je zavádzanie.
Omnoho pravdepodobnejšie to boli protoastronómi, nepísali horoskopy pre bohatých alebo naivných. V minulosti sa verilo, že každý človek má svoju hviezdu, ktorá sa pri jeho narodení prvá objaví. Na základe tohto predpokladu biblický príbeh sa nezaoberá astrológiou v tej forme, akú vidíme v dnešných novinách, ale jednoduchou formou astronómie.

4.50 avg. rating (91% score) - 2 votes
Uverejnené v Duch, svet a povery

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Myšlienka dňa:
Pokorný, aj keď sa mu dostane zahanbenia, uchová si pokoj, lebo sa spolieha na Boha a nie na svet.

Tomáš Kempenský