Lk 14, 1. 7 – 11;

“V istú sobotu vošiel Ježiš do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali. Keď zbadal, ako si pozvaní vyberali popredné miesta, povedal im toto podobenstvo: Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé miesto, lebo mohol

Pán Ježiš začal s Božím kráľovstvom.

Evanjelium: Lk 13, 18 – 21,  Horčičné zrnko a kvas,  Utorok 30. týždňa v Cezročnom období; “Ježiš povedal: „Čomu sa podobá Božie kráľovstvo, k čomu ho prirovnám? Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial vo svojej záhrade. Keď

Uzdravuje chorých aj dnes.

Pondelok 30. týždňa v Cezročnom období; Evanjelium: Lk 13, 10 – 17;  Žena si oslobodená od svojej choroby, a vložil na ňu ruky. “Ježiš učil v sobotu v istej synagóge. Bola tam žena, ktorá osemnásť rokov mala ducha neduživosti. Bola

Náročný blížny

Ježiš to začul a povedal im: “Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov” (Mk 2, 17). “Akiste mi pripomeniete príslovie: Lekár, lieč sám seba! Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu,

Ďakujem ti, Ježišu.

Ďakujem ti, Ježišu, za tento nový deň, len Ty vieš, že koľký je toto deň v poradí od môjho počatia, keď som sa začal utkávať v skrytosti v lone matky a z Tvojej vôle, hoci som sa ešte nenarodil, Ty

Falošní učitelia, falošní proroci

Druhý list Timotejovi 4, 1 – 8: “Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho príchod a jeho kráľovstvo: Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a

Prečo všetky zrná neprinášajú stonásobnú úrodu?

Vo Svätom Písme čítame, že len zrná, ktoré padnú do dobrej zeme prinesú napokon úrodu. Žatva je rozdelená na tri stupne: na stonásobnú, na šesťdesiatnásobnú a na tridsaťnásobnú. Prečo všetky zrná neprinášajú stonásobnú úrodu? Prečo je to tak? Príprava zeme

Manželská láska, rodičovská láska, ale i neplodnosť

Pane Ježišu Kriste, prosíme ťa, požehnávaj manželskú lásku medzi mužom a ženou v našich farnostiach, nech zo dňa na deň táto láska v ich srdciach rastie, rozkvitá a nech sa radujú aj z potomstva, ktoré si im doprial. Daruj im

Spása je našou blaženou budúcnosťou.

Spása je konečným výsledkom nášho života tu na zemi. Spása je dar. Spása, ktorú získal Pán Ježiš spásnou činnosťou, najmä smrťou a zmŕtvychvstaním, nie je v nás ešte dovŕšená. Ľudia i celý svet, všetci sme ešte v očakávaní záverečnej spásy.

Ďakujeme ti, Duchu Svätý.

Ježiš povedal:  “Moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.  Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten,

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 42 »
Prekvapenie pre teba
Dnes je nedeľa 3. júl 2022
Meniny má Miloslav
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Tomáš, apoštol
14. nedeľa v cezročnom období
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Duša plná radosti ukazuje ľuďom, čo dáva Boh svojim verným.
Josef Hlouch