Nikdy to nevzdávajme

Jeden chlapec veľmi rád kosil trávu pre rôznych ľudí v ich záhradách. Samozrejme, že za to aj niečo dostal. A jeho otec bol tiež spokojný, lebo videl na chlapcovi, že ho to napĺňa a má v tom pasiu.  Raz sa

Tá je ale pekná. Keby som sa jej tak zapáčil, hneď by som sa s ňou oženil.

Dnešná reklama a vôbec celý reklamný priemysel sa nás snažia presvedčiť, že to, čo rozhoduje, je atraktívna fasáda. Nikto nemôže popierať, že šaty a vzhľad sú dôležité. Platí to pred vstupom do manželstva, platí to aj v manželstve. Tá osoba

To by bola nuda, keby sme nehrešili?

V živote som túto vetu viackrát počul. Hlavne vtedy, keď som ešte robil policajta, či vodiča záchrannej služby v istej nemocnici. Ako to vlastne vnímate vy?   Čo by ste napr. povedali kňazovi, ktorý by vám povedal, že keby sme

Tehotná a šťastná ako Alžbeta

Kňaz spoločne s prítomnými veriacimi počas Adorácie v kostole nahlas vyslovovali, spievali meno Ježiš.  Medzi veriacimi v kostole bola prítomná aj žena v ôsmom mesiaci tehotenstva.  Samozrejme, že sa aj ona pripojila a chválila meno Ježiš. A prežívala šťastnú a

Je pravdou, že už aj malé deti urážajú Pána.

Mnohé z nich majú  totiž doma, vo svojej izbe už všetko možné a majú prístup k všeličomu (televízia, internet a pod.). A to aj napriek tomu, že sú ešte len malými deťmi. Myslím na deti, ktoré navštevujú základnú školu. Povinnosťou

Príbeh manželov, ktorí boli už dlhšie spolu.

Istí  starší manželia,  ktorí mali za sebou krásnych 50 rokov spoločného života v jednej domácnosti sa rozhodli, že usporiadajú doma hostinu, na ktorú pozvú svojich rodinných priateľov. A tak sa vlastne aj stalo. Pozvaní hostia  postupne prichádzali do ich domu.

Pi lásku sv. Jána

Apoštol Ján bol najväčším hlásateľom lásky.  Aj vo vysokej starobe, keď sa prihováral veriacim, dával dôraz na lásku: “Miláčkovia, milujte sa vospolok.”  Vo svojich spisoch písal o Prameni lásky: Boh je láska. Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z

Dejiny nášho požehnania môžeme vystopovať späť až k Abrahámovi

Boh slávy sa zjavil nášmu otcovi viery – Abrahámovi. Abrahám mal syna prísľubu, čiže Izáka. Boh skúšal Abraháma a povedal mu: Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, a choď do krajiny “Morja” a tam mi ho obetuj

Ktoré Vianoce vo Vašom živote boli tými najkrajšími?

A ja sa chcem teraz v úvahe vrátiť k tým Vašim prvým Vianociam. Koľko ste mali vtedy dní, týždňov alebo mesiacov. Určite si z týchto prvých Vianočných sviatkov nepamätáte nič, ale boli to pre Vás skutočne požehnané Vianočné sviatky. Tak ako aj pre mňa.

Zázraky svätej noci.

Tej noci, keď sa Pán Ježiš narodil, stali sa rozličné zázraky na svete. Prvý zázrak sa stal v maštaľke. Vôl a osol padli na kolená pred jasličkami a v mene všetkých zvierat sa klaňali Synovi Božiemu ako svojmu Pánovi. Druhý

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 42 »
Prekvapenie pre teba
Dnes je nedeľa 3. júl 2022
Meniny má Miloslav
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Tomáš, apoštol
14. nedeľa v cezročnom období
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Duša plná radosti ukazuje ľuďom, čo dáva Boh svojim verným.
Josef Hlouch