Mesačné archívy: október 2015

Pán Ježiš začal s Božím kráľovstvom.

Evanjelium: Lk 13, 18 – 21,  Horčičné zrnko a kvas,  Utorok 30. týždňa v Cezročnom období; “Ježiš povedal: „Čomu sa podobá Božie kráľovstvo, k čomu ho prirovnám? Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial vo svojej záhrade. Keď

Uzdravuje chorých aj dnes.

Pondelok 30. týždňa v Cezročnom období; Evanjelium: Lk 13, 10 – 17;  Žena si oslobodená od svojej choroby, a vložil na ňu ruky. “Ježiš učil v sobotu v istej synagóge. Bola tam žena, ktorá osemnásť rokov mala ducha neduživosti. Bola

Náročný blížny

Ježiš to začul a povedal im: “Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov” (Mk 2, 17). “Akiste mi pripomeniete príslovie: Lekár, lieč sám seba! Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu,

Pred Bohom nie je bohatý (Lk, 12, 21).

“Ktosi zo zástupu povedal Ježišovi: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo.“ On mu odvetil: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?“ A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti!

Prekvapenie pre teba
Dnes je utorok 4. október 2022
Meniny má František
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

František Assiský
spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Nikto nemiluje seba opravdivo, iba vtedy, keď miluje Boha.
(sv. Augustín)