Mesačné archívy: jún 2013

Priateľstvo s Ježišom

Hovorí sa, že je netaktné pýtať sa dámy koľko má rokov? Aby som sa to od nej dozvedel, tak mám pripravený taký taktický plán. Tak pomedzi rečou sa jej spýtam: Ste aj pokrstená? Ak odpovie: Áno, som. Pokračujem takto: A

Zabudnime na tie nepravé, falošné perly.

Mt 7, 13 – 14:  “Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých,

Pápež František: Treba ísť proti prúdu. Nesmieme sa báť.

Čo však znamená „stratiť život kvôli Ježišovi“? Môže sa to udiať dvoma spôsobmi: explicitne – vyznaním viery alebo implicitne – obranou pravdy. Mučeníci sú najväčším príkladom toho ako stratiť život pre Krista. Počas dvetisíc rokov tu máme obrovský zástup mužov

Ako môžeme milovať našich nepriateľov?

Ako môžeme milovať našich nepriateľov? Svätý Otec opakovane položil túto otázku s uvedením niektorých dramatických prípadov. Ako možno milovať tých, opýtal sa, ktorí „sa rozhodnú bombardovať a zabiť toľko ľudí“? A ďalej, ako „možno milovať tých, ktorí kvôli peniazom zabránia,

Pápež František sa zmieňuje o hneve, o ohováraní, o očierňovaní iných a pod. Prosí Pána za nás.

„Nech je vaša spravodlivosť väčšia ako spravodlivosť farizejov,“ pripomína pápež František, nadväzujúc na Ježišovo napomenutie učeníkov. Tieto slová nasledujú po Blahoslavenstvách a po Ježišovom vyjadrení, ktorým upozorňuje, že neprišiel zrušiť Zákon, ale ho naplniť. Jeho reforma je reforma bez prerušenia,

Si často v kostole? Rád tráviš čas s Bohom?

V jednej z takých chudobných farností bol kňaz nútený oznámiť veriacim, že už nemajú peniaze ani na olej pre večné svetlo. Po omši prišla za ním chudobná starenka a hovorí: “Pán farár, večné svetlo nechajte zažaté iba cez noc.” Kňaz

Chudoba a schopnosť chváliť Pána.

„Neberte si do opaskov ani zlato, ani striebro, ani peniaze.“ Pápež František vychádzal z napomenutia, ktoré Ježiš adresoval apoštolom, keď ich posielal ohlasovať Nebeské kráľovstvo. Pán si prial, aby tak robili v jednoduchosti. Tej jednoduchosti, ktorá „necháva priestor moci Božieho

Duch Svätý nás zachraňuje, potešuje nás a prináša nám život.

Čo pre kresťana znamená útecha?, opýtal sa pápež František v úvode svojho včerajšieho príhovoru. Sv. Pavol na začiatku Druhého listu Korinťanom používa viaceré výrazy, aby opísal danú skutočnosť. Apoštol národov sa obracia „na kresťanov ešte mladých vo viere, na ľudí,

Sološnícky zázrak

Tento víkend si v Sološnici pripomíname udalosť z čias konca II. svetovej vojny, kedy obcou prechádzala fronta a občanom hrozilo bezprostredné nebezpečenstvo. Dňa 11. marca 1945 starosta obce Jozef Velšmid za prítomnosti obecného zastupiteľstva a celej obce zložil sľub, že

Snažia sa predstaviť sa, ako priatelia. Ale je to všetko falošné.

Kresťan nepoužíva spoločensky zaliečavý štýl reči, inklinujúci k pokrytectvu, ale je nositeľom pravdy evanjelia s transparentnosťou detí. Táto zaujímavá myšlienka je odkazom či návodom, ktorý nám dal pápež František prostredníctvom zamyslenia sa nad dnešným evanjeliom v homílii rannej svätej omše.

Prekvapenie pre teba
Dnes je utorok 4. október 2022
Meniny má František
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

František Assiský
spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Nikto nemiluje seba opravdivo, iba vtedy, keď miluje Boha.
(sv. Augustín)