Duch Svätý nás zachraňuje, potešuje nás a prináša nám život.

Čo pre kresťana znamená útecha?, opýtal sa pápež František v úvode svojho včerajšieho príhovoru. Sv. Pavol na začiatku Druhého listu Korinťanom používa viaceré výrazy, aby opísal danú skutočnosť. Apoštol národov sa obracia „na kresťanov ešte mladých vo viere, na ľudí, ktorí „ešte len nedávno nastúpili na Ježišovu cestu“. Všetci z týchto kresťanov neboli prenasledovaní. Boli obyčajnými ľuďmi, ktorí „našli Ježiša“. Táto skutočnosť je „takou životnou zmenou, že si vyžaduje osobitnú Božiu silu“, ktorou je útecha. Táto útecha, pokračoval Svätý Otec, „je Božou prítomnosťou v našom srdci“. Ak však chceme, „aby bol Pán v našom srdci, potrebujeme otvoriť dvere“, čo znamená, že potrebujeme osobné „obrátenie“.

„Spása znamená život v úteche Ducha Svätého, a nie prežívanie v potechách ducha tohto sveta. Nie, toto nie je spása, ale hriech. Spása značí kráčať vpred a otvoriť srdce, aby doň mohla prísť útecha Ducha Svätého (…). Nedá sa však vyjednávať: chvíľu sem a chvíľu tam? Urobiť, povedzme, tak trochu ovocný šalát? Trochu Ducha Svätého, trochu z ducha sveta. Nie! Buď jedno alebo druhé“.

Pápež ďalej pokračoval zvýraznením Kristových slov: „Nie je možné slúžiť dvom pánom: buď slúžime Pánovi alebo duchu sveta“. Nemôžu sa „miešať“.

Keď sa otvoríme voči Pánovmu Duchu, sme schopní pochopiť „Nový zákon, ktorý nám prináša Pán: Blahoslavenstvá, o ktorých nám hovorí dnešné evanjelium.” Podľa Svätého Otca týmto Blahoslavenstvám „porozumie iba ten, kto má otvorené srdce. Sú pochopiteľné skrze útechu Ducha Svätého. Samotná ľudská inteligencia na ich pochopenie nestačí.“

„Sú novými prikázaniami. Ak však nemáme otvorené srdce voči Duchu Svätému, zdajú sa byť nezmyslom. «Veď pozri, byť chudobnými, tichými, milosrdnými sa nezdá ako cesta k úspechu». Keď nemáme otvorené srdce a nezažili sme, čo je útecha Ducha Svätého, ktorá je spásou, nepochopíme. Toto je zákon tých, ktorí boli zachránení a otvorili svoje srdce voči spáse. Taký je zákon slobodných ľudí, v slobode Ducha Svätého.“

„Niekto môže usporiadať svoj život“, uviedol ďalej Svätý Otec, „podľa zoznamu príkazov alebo postupov“, podľa zoznamu „čisto ľudského“. To však „nakoniec nevedie k spáse“. Iba otvorené srdce nás k nej privedie.

Prečo sú medzi nami aj ľudia, ktorí majú srdce voči spáse zatvorené?

Dôvodom je „strach zo spásy“, obava z nej. „Potrebujeme spásu, ale bojíme sa“, pretože, keď príde Pán, „aby sme mohli byť spasení, musíme dať všetko. A on je ten, ktorý rozkazuje! Toho sa bojíme“, pretože „rozkazovať chceme my“.

Duch Svätý, pôvodca slobody, ktorú potrebujeme, aby sme pochopili tieto nové prikázania, nás zachraňuje, potešuje nás a prináša nám život.

„Môžeme dnes prosiť Pána o milosť nasledovať ho práve v tejto slobode. Pretože, ak ho chceme nasledovať iba s našou ľudskou slobodou, nakoniec sa staneme pokrytcami ako farizeji a saduceji, ktorí sa s ním hádali. Pokrytectvo znamená nedovoliť Duchu, aby zmenil srdce svojou spásou. Aj sloboda Ducha, tá, ktorú nám Duch prináša, je závislosťou, závislosťou na Pánovi, ktorý nás oslobodzuje, (…). Naopak, iba naša sloboda je závislosťou, nie však na Pánovi, ale na svetskom duchu.

Prosme o milosť otvoriť srdcia voči úteche Ducha Svätého, pretože jeho útecha, ktorá je spásou, nás urobí schopnými dobre porozumieť týmto prikázaniam. Nech sa tak stane!“ Amen.

TK KBS, 10. 06. 2013 16:56;

5.00 avg. rating (98% score) - 3 votes
Uverejnené v Články, Slovo na dnes

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je pondelok 23. november 2020
Meniny má Klement
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Klement I., pápež a muč.
ľubovoľná spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Buďme si istí, že aj keď nám všetko chýba, nikdy nám nebude chýbať Boh, ktorý je a aj má byť naše všetko.
sv. František Saleský