Ročné archívy: 2013

Čo sa nedá kúpiť za peniaze?

Štyri najpotrebnejšie veci na zemi, ktoré si za peniaze nemožno kúpiť: 1. Detský úsmev; 2. mladosť, keď už odišla; 3. lásku dobrej osoby; 4. vstup do neba, keď sa už život skončil; Takto to napísal istý čitateľ nemenovaného denníka, ktorý

Odpustenie bolo cestou po ktorej Ježiš kráčal.

V prvej polovici 19. stor. sa udial veľmi zvláštny prípad v USA. Zatkli istého muža, ktorý mal na svedomí vraždu. Samozrejme, že mu to aj dokázali a odsúdili ho na trest smrti. Vtedajší prezident však tomuto odsúdenému mužovi udelil milosť,

Jeho dom bol zachránený! A to je veľká milosť.

V Cézarei žil istý muž, menom Kornélius, stotník kohorty, zvanej Italská. Bol nábožný a bohabojný s celým svojim domom. Dával veľa almužien ľudu a ustavične sa modlil k Bohu. Boží anjel prichádza k nemu a oslovuje ho: “KORNÉLIUS!” – TVOJE 

Prídem Otče a oslávim Tvoje meno s mojimi bratmi a sestrami.

Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu. Boh nás v nedeľu všetkých volá a pozýva do kostola. Odmenou nám bude On sám a  spoločenstvo bratov a sestier. Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu. Hlavná loď

Každé dieťa je Bohom plánované. A Boh chce, aby sa deti rodili.

S akou hĺbkou a nádherou vyjadril túto pravdu žalmista, inšpirovaný Božím Duchom: “Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril talk zázračne; všetky tvoje diela sú hodny obdivu a

Nečisté žiadosti tela. Čo s tým?

Žiaden človek na svete, ani mních či askéta, nedokáže získať čnosť čistoty sám, vlastnými silami. Lebo nie je možné vyhrať nad vlastnou prirodzenosťou. Tam, kde vidíme prirodzenosť premoženú, nemôžeme si neuvedomiť zásah Toho, ktorý je nad prirodzenosťou – Nad-prirodzený. Už

Dobrota a milosť…

Dobrotivosťou pomáhame ľuďom rásť nielen fyzicky, ale i duševne a duchovne. Prebúdzame v nich dôveru v život, dôveru v ľudí a v budúcnosť. Otvárame im tajomstvo života v Bohu. Pod vplyvom dobrotivosti tvrdí zmäknú, uzatvorení sa otvoria, stratení sa nájdu,

Falošné a pravé proroctvá

Musíme objasniť niektoré veci, aby ste mohli naozaj ísť cestou duchovného života. Sú ľudia, ktorí sem prídu a hneď sa ich zmocní strach, keď počujú, že tieto zjavenia Panny Márie budú ich posledné na zemi, alebo keď počujú o tajomstvách. 

7 podmienok pravosti malého cirkevného spoločenstva

„ Malé spoločenstvá sú nádejou Cirkvi!“       Ján Pavol II. Ján Pavol II. chcel týmto svojím výrokom povzbudiť a podporiť malé spoločenstvá a dosvedčiť, že ich prítomnosť v Cirkvi nie je zlým znakom, ale je naopak nádejou a budovaním Cirkvi. Každé

Celibát vychádza z viery. Má aj svoj historický základ.

Ponechanie celibátu potvrdil II. vatikánsky snem 7. 12. 1965  2390-timi hlasmi koncilových otcov (biskupov). Len 4 hlasy boli proti. Prečo Cirkev tak trvá na bezženstve svojich kňazov? Prečo je to tak, že kňaz, ktorý nezvládne celibát, spôsobí veľké pohoršenie? Keď

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Prekvapenie pre teba
Dnes je streda 7. december 2022
Meniny má Ambróz
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Ambróz, biskup, uč.C.
spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Boh nevzbudí nijaké želania, ktoré by nechcel splniť.
sv. Terezka z Lisieux