Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou…

Je vášmu srdcu známe táto modlitba: “Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si…, svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych teraz, i v hodinu smrti našej. Amen.”
Mária, naša matka, sa nás pýta: M. (osloví ťa tvojím krstným menom), budem sa za teba modliť v hodine tvojej smrti, ale čo chceš teraz. Zdravas sa modlíme za seba teraz. Spomínam si na moju pokrvnú matku, keď sa ma ráno spýtala, čo chceš, aby som ti pripravila na obed. A keď sa ráno modlím Zdravas Mária…, Mária sa ma pýta: Čo chceš teraz.
A ja jej odpoviem, modlím sa za všetkých ľudí vo farnosti, tiež za priateľov zo stránky srdcepastiera, za pokrvných príbuzných a za všetkých mojich dobrodincov. Pomáhaj nám všetkým, Mária, svojim príhovorom. To chcem teraz. Túžim, aby všetci ľudia vo farnosti zakúsili lásku tvojho Syna, Ježiša Krista. To chcem teraz. Nech zavládne viera, nádej a láska v našich srdciach. To chcem teraz. Slová, Tvojho milovaného Syna: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva,“ ktoré v dnešnom evanjeliu povedal zákonníkovi, aby sa naplnili aj v našom živote. To chcem teraz. Milovať Boha nadovšetko a svojho blížneho, ako seba samého.

Môžeme byť aj konkrétnejší. Mária chcem, aby M. dnes urobil(a) skúšku, či zápočet. Mária, chcem teraz, aby môj otec prestal piť alkohol. Mária chcem teraz šťastlivo prísť do roboty a po skončení pracovnej doby naspäť domov. Mária, chcem teraz v tomto utrpení žiť v pokoji. Mária, chcem teraz, aby sa moja bolesť zmiernila, a bol(a) som uzdravený(á). Mária, chcem mať so svojim manželom dieťa, ale zatiaľ sa nám nedarí otehotnieť. Prosíme ťa, prihováraj sa teraz za nás. Chcem teraz obstáť v skúške, ktorá na mňa dolieha. Pomôž mi teraz urobiť správne rozhodnutie. Idem do práce a chcem to tam zvládnuť v pokoji. Aj napriek tomu, že ma tam niektorí ľudia nemajú radi. V duchu im budem žehnať. Buď so mnou, Mária, to chcem teraz.

Zlý duch, diabol, nás chce odradiť od takýchto vecí, lebo nenávidí Máriu. Jeho nepriateľstvo s Ňou stále pretrváva. Bude tomu tak do konca svete. Nechce, aby ju ľudia oslovovali Matka a utiekali sa pod jej ochranu. Lebo vtedy nič nezmôže proti nám.

Mnohé mariánske zjavenia nám ozrejmujú, ako materinsky sa o nás stará a ako veľmi sa za nás prihovára. Mali by sme sa denne modliť ruženec, lebo má zvláštnu moc. Pod krížom nám Ježiš svoju Matku daroval. Ján ja zástupcom celého ľudstva. Mali by sme Bohu byť veľmi vďační za túto Matku.

Do jedného verša našej ľudovej piesne, som vložil tento text: “Slovenská mamko – jak ste ma ťažko (2x) – vychovali, teraz keď nebeská Matka ma chráni, vďačím Vám obom so slzami.”
Šťastné to dieťa, ktoré má tak milujúcu Matku. Krásne je to oslovenie a modlitba: “Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou…
Sám Pán Ježiš nás pozýva do takejto modlitby, On to tak chce, a plní priania svojej Matky, hoci je Boh, nikdy neprestal byť jej milujúcim Synom. Mária je ľudská bytosť, od okamihu usnutia, bola povýšená do nebeskej slávy s telom i dušou.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je štvrtok 16. júl 2020
Meniny má Drahomír
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

P. Mária Karmelská
ľubovoľná spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Niekto hľadá šťastie, ale nevie že šťastie je iba v bohu. Boh sám povedal: "Láska je vo mne, hľadajte ma a ja sa vám ukážem. Nikdy vás neopustím."