Nedajme sa núkať do spoločnej modlitby.

Kto sa modlí za obrátenie hriešnika(-ov), vždy vtedy potešuje Božské Srdce Ježišovo, zranené toľkými urážkami. Ak nie je ten, za koho sa človek modlí, toho hodný, pridelí sa úžitok a sila modlitby inému, ktorý je lepšie pripravený z toho ťažiť. Modlitba za obrátenie hriešnikov je Pánovi najmilšia.
Nikdy sa nevzdávajme modlitby za obrátenie hriešnika. Hriešnik sa nemôže zachrániť sám. Spravidla takáto modlitba získa jeho obrátenie, niekedy to môže byť až v poslednom okamihu jeho života. Viem, že je veľmi náročné žiť v jednej domácnosti s človekom, ktorý sa dal napríklad na denné pitie alkoholu, na užívanie drog alebo jednoducho odmieta všetko, čo sa týka viery v Boha. Zakazuje deťom chodiť do kostola a robí si posmech z duchovných vecí. Veriaci kresťan by bol veľmi rád, keby tento náš človek zakúsil Božiu lásku a uzdravenie ihneď a tak sa mohol tešiť z jeho obrátenia. Ale pre tvrdosť srdca obrátenie hriešnika môže nastať až o niekoľko rokov alebo až na smrteľnej posteli. Niektorí ľudia závislí na alkohole alebo na omamných látkach môžu mať agresívnu povahu a spôsobujú iným aj fyzické utrpenie. Vtedy spolužitie s takýmito ľuďmi je oveľa náročnejšie a trpké. Odísť, odsťahovať sa od takejto osoby je možným riešením. Samozrejme, ak je kam.

Niekedy ľudia môžu ísť proti nám pre nič za nič, len preto, že sme kresťania. Modlitba a pôst sú naše zbrane proti akejkoľvek zlobe sveta. Keď sa modlíme za našich nepriateľov a tých, ktorí nám ubližujú, Boh je na našej strane a pomáha nám. Proti najväčšej zlobe nepriateľa pomáha modlitba a pôst. Koľkokrát by sme možno niekoho najradšej poriadne zbili alebo mu inak ublížili. Nesmieme to však, ani želať zlo človeku, či mu kliať. Ježiš od nás chce, aby sme žehnali tým, ktorí nám ubližujú a modlili sa za svojich nepriateľov. To znamená chceli ich obrátenie, aby získali večný život. V minulosti sa viac ľudí denne modlievalo v kostoloch a trestnej činnosti bolo menej na dedinách a v mestách. Ľuďom sa v dnešných časoch nechce modliť spoločne ruženec pred svätou omšou. A potom len kývajú hlavou nad tým, čo sa deje na ulici, v školách a v rodinách. Vráťme sa k spoločnej modlitbe. Iba tak môžeme našu spoločnosť zachrániť. Či viete o nejakom lepšom spôsobe. Nech už je človek akokoľvek čestný a spravodlivý, ale keď sa sám nemodlí, diabol ho časom zmanipuluje a zanechá svoju čestnosť a spravodlivosť. Modlime sa za naše farnosti, za našu spoločnosť. Kiežby súčasní postarší ľudia, ktorí sú mobilní, nevynechávali denne spoločnú modlitbu posvätného ruženca v našich kostoloch. Mladí ľudia dlho pracujú, dlho cestujú a musia sa veľmi obracať, aby všetko stíhali aj doma, a bolo by smutné, keby nebolo nikoho, kto by sa za nich modlil. A potom sa stáva, že aj výchova detí následne viazne v rodinách. Aby žiak odpapuľoval učiteľovi v škole alebo mladý človek pourážal kňaza na ulici, tak to v minulosti neexistovalo. Prípadne len veľmi zriedkavo. Nedajme sa núkať do spoločnej modlitby. Modlime sa za obrátenie hriešnikov. Kiežby sme sa viac modlili za naše Slovensko. Ako inak chceme ochrániť našu spoločnosť od škodlivých manierov diabla. Treba nám, aby nás strážil Pán, Boh, či nie?!   Kde ľudia upustia od spoločnej modlitby a neprosia o Božiu ochranu, tam sa im to vymkne spod kontroly a narastie počet tých, ktorí budú robiť zlé veci a tým ublížia ľuďom a znivočia zem. Nečudujme sa tomu, lebo ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia.  
Pán Ježiš prenasleduje hriešnikov ako polícia zločincov. Polícia ich hľadá preto, aby ich potrestala a Pán ich hľadá preto, aby im odpustil. “Úbohí hriešnici! Akí sú slepí! Ja hľadám, ako by som im odpustil a oni zasa, akoby ma urážali.” Pane, odpusť mne biednemu a úbohému.
Modlime sa za duše, ktoré to najviac potrebujú: “Ó, môj Bože, zmiluj sa nad dušami! Netrestaj ich, ako si zasluhujú, ale buď im milostivý na príhovor svojho Syna.” Amen.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je streda 7. december 2022
Meniny má Ambróz
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Ambróz, biskup, uč.C.
spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Boh nevzbudí nijaké želania, ktoré by nechcel splniť.
sv. Terezka z Lisieux