Trápi ťa niečo! Nie si šťastný(á).

Rozumieť dobre svojmu šťastiu.
Niekto za šťastie považuje len to, čo zapadá do jeho svojvôle. Každé skríženie jeho plánov mu pripadá ako nešťastie. Nevidí, že za tým môže byť aj metóda Božej lásky. Často treba veľkých okľúk, aby sme sa naučili chápať, že i stroskotanie všetkých našich plánov môže mať hlboký zmysel a že aj nepriaznivé okolnosti môžu byť darom milosti.
Vo Svätom Písme čítame o Jóbovi a o jeho utrpení, ktoré prišlo na neho v podobe vredu od päty nôh až po temeno hlavy. Utiahol sa na smetisko, kde si črepinou oškraboval povrch tela. A jeho žena mu povedala: “Ešte sa držíš svojej dokonalosti?! Prekľaj Pána a zhyň!” On jej však povedal: “Hovoríš, ako len hlúpe ženy hovoria. Azda máme len dobré brať od Pána, a zlé prijať by sme nemali?” V tomto všetkom Jób nezhrešil svojimi ústami. Pričom jeho bolesť bola nesmierna. (Jób 2, 7 – 10,13)
Pán ho však neopustil. Nakoniec sa mu dostalo dvojnásobne viac a Jób zomrel starý a sýty (svojich) dní.
V našich nepriaznivých okolnostiach vytrvajme v dôvere a modlime sa ako predtým.
Nehovor: “Pán ma opustil. Pán na mňa zabudol.”
“Či môže žena zabudnúť na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba”, hovorí, Pán , Boh. “Hľa do dlaní som si ťa vryl.” (Iz 49, 14 – 16)

Rodičia mi teraz nedávno zomreli, po roku a piatich dňoch, ale v skutku nie som sirota, nie som sám, lebo dôverujem Ježišovým slovám: “Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.” (Jn 14, 18) Celý svoj život vkladám do Ježišových rúk. Bolesť rôzneho druhu je však súčasťou života človeka na zemi. Kríž je krížom preto, lebo bolí, keby nebolel, už by nebol krížom. A niektoré veci, aj nepredvídateľné, privádzajú človeka do veľkej bolesti. Keď vidíme človeka, ktorý veľmi trpí, prejavme mu súcit. Náš Pán, Ježiš Kristus, očakával súcit, keď mu potupa zlomila srdce a ochabol: “Čakal som, že dakto bude mať so mnou súcit, no takého som nestretol; čakal som, že dakto ma poteší, ale taký sa nenašiel. Do jedla mi dali žlče, a keď som bol smädný, napojili ma octom.” (Ž 69, 21 – 22) Smutné slová. On však trpel za naše hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený.
Dôverujme Ježišovi. On je stále s nami. Nemýlim sa, keď poviem, aj v utrpení a vtedy ešte viac.
Kiež Pán skríži cestu každému človeku, ktorý kráča bludnou cestou. Kiež by všetci ľudia zakúsili Ježišovu lásku. “Majme súcit s nevedomými a blúdiacimi, pretože aj sami podliehame slabosti.” (Hebr 5, 2)

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je pondelok 1. jún 2020
Meniny má Žaneta
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Justín, muč.
spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Čím opravdivejšie a dokonalejšie budeme dôverovať Bohu, tým zjavnejšie pocítime jeho prozreteľnosť.

sv. František Saleský