Prichádzajú aj ťažké chvíle, až sa človeku nechce ďalej žiť.

Pre mladého chalana je príťažlivý rozhovor s peknou babou a snaží sa nič nepokaziť, aby v jej očiach nevyzeral nejak blbo. A keď sa mu podarí získať si jej sympatie, tak je veľmi šťastný. Tak to vlastne na zemi chodí. Je to niečo prirodzené a nádherné.
V živote som bol veľa krát zaľúbený. Spomínam si na cestovanie vlakom domov a na dievča, ktoré som veľmi ľúbil. V Bratislave sme bývali vedľa seba na ubytovniach. Často sme cestovali tým istým vlakom. V tom čase som viac poznával Pána Ježiša a robieval som si výpisky zo Svätého Písma, aby som si ľahšie zapamätal Jeho slová a do toho istého zošita som si zapisoval i myšlienky, ktoré som počul v kostoloch z úst kňazov. Vo vlaku som jej čítaval z toho zošita a sama si v ňom aj listovala. V tých rokoch som pracoval, ako policajt v Bratislave. Z mojej strany bol väčší záujem zdielať s ňou život v manželstve. Napokon sa ukázalo, že Pán mal s nami úplne iné plány. Chcel, aby som sa stal kňazom. Bol som prijatý do seminára a keď som bol vysvätený za diakona, tak to spomínané dievča vážne ochorelo. Pán si ju povolal z pozemskej púte veľmi mladú. Bol som na jej pohrebe. Každý rok za ňu obetujem svätú omšu. Náš život je v Božích rukách. Len Pán, Boh, vie, že čo bude zajtra s našim životom.

Nemôžeme však len sedieť a nič nerobiť. Zvlášť aktívny máme byť v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista a milovať ho. A Pána Ježiša milujeme vtedy, keď zachovávame jeho prikázania. Zdieľať s ním život je tým najkrajším priateľstvom na zemi. Nič iné sa tomu nevyrovná. Pričom on nikomu neberie slobodu, ale človek ju od neho dostáva darom v reálnej podobe. Je to čistý dar. “Z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna,” povedal apoštol Pavol.
Žijeme z Božej milosti. Veci sa ešte neraz môžu zmeniť. Priateľstvo s Ježišom nech v nás ostane neohrozené a naveky. Prichádzajú na človeka aj krušné chvíle a vtedy je nesmierne ťažko, až sa človeku nechce ďalej žiť. Dôverujme však priateľovi Ježišovi. V jednom okamihu sa od náročnosti životných okolností ani Pavlovi nechcelo ďalej žiť. Súženie, ktoré podstúpil so svojimi spoločníkmi v Ázii bolo nesmierne ťažké. Dôveroval Ježišovi a Pán ho vyslobodil z každého súženia. Po tých skúsenostiach napísal: “Ježiš nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás.”
Priateľ môj, si synom svetla a synom dňa. Priateľka moja, si dcérou svetla a dcérou dňa. Nepatríme noci ani tme. Patríme dňu. Oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spásu. Pomôže nám to zahnať zlé myšlienky preč. Tvoj život má nesmiernu hodnotu. Kristus zomrel za teba. Chráňme si život a každé utrpenie raz skončí podľa Božej vôle. Vytrvajme vo viere aj v skúškach a veľká bude naša odmena.
Ďakujme Bohu za milosť. Ďakujem Vám za každé slová potešenia a povzbudenia, priatelia moji. “Kto sa viac podobá Pánovi tu na zemi v utrpení, ten sa mu bude viac podobať v sláve.”

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je nedeľa 5. júl 2020
Meniny má Cyril a Metod
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Cyril a Metod, slov.vierozvestci
slávnosť
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Je nad slnko jasnejšie, že Boh stvoril ženu, aby skrotil muža.
Voltaire