Sexuálny hriech

“Bratia, prosíme vás a napomíname v Pánu Ježišovi, aby ste čoraz viac rástli v tom, čo ste od nás prijali: ako máte žiť a páčiť sa Bohu, ako aj žijete. Veď viete, aké príkazy sme vám dali z moci Pána Ježiša.
Lebo to je Božia vôľa, vaše posvätenie: aby ste sa zdržiavali smilstva a aby každý z vás vedel mať svoju nádobu vo svätosti a v úcte, nie v náruživej žiadostivosti ako pohania, ktorí nepoznajú Boha, aby nik v tejto veci nevybočil z medzí a nepodvádzal svojho brata, lebo Pán sa za to všetko pomstí, ako sme vám už povedali a dosvedčili. Veď Boh nás nepovolal pre nečistotu, ale pre posvätenie. A kto týmto pohŕda, nepohŕda človekom, ale Bohom, ktorý vám dáva aj svojho Svätého Ducha.” (Prvý list Solúnčanom − 1 Sol 4, 1 – 8)

Sexuálny hriech je proti Bohu, ktorý dáva Svätého Ducha veriacim pre ich posvätenie. Žiť v pohlavnej nečistote znamená odmietnuť Boha konkrétne s ohľadom na Svätého Ducha.
Človek musí nepretržite unikať pred sexuálnym hriechom. Kto smilní, hreší proti vlastnému telu. Telo je chrámom Ducha Svätého a teda použiť ho na smilstvo a necudnosť zneucťuje Boží chrám.
Kresťania by si mali uvedomiť, že prítomnosť a moc Ducha im tiež môže pomôcť proti takým hriechom, ako je sexuálna nemravnosť. Človek nedostal telo, aby si s ním robil, čo chce. Keď muž alebo žena používa telo na náruživé žiadostivosti, pri cudzoložstve je vždy poškodený manžel alebo manželka a predmanželský sex poškodzuje budúceho partnera, lebo ho oberá o panenstvo či panictvo, ktoré malo byť zachované do manželstva, žijú v pohlavnej nečistote. A Pán sa za to všetko pomstí. Dôležitý dôvod pre cudnosť.

Čo majú robiť kresťania, ktorí sa dopustili sexuálnych hriechov. Majú robiť pokánie za nečistotu, cudzoložstvo, smilstvo a necudnosť, ktorých sa dopustili.
Kajajte sa teda; obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy,
tak aktuálna výzva zo Skutkov apoštolov pre všetkých kresťanov. Je smutné, keď niektorí ľudia tie pravé kresťanské hodnoty nechali vo svojich domoch zapadnúť prachom a založili svoj život na cudzoložstve, smilstve a necudnosti.
Keď mi raz telefonovalo isté dievča, tak mi hovorila, že bola na východe so svojim priateľom u jeho rodičov na návšteve, ktorí im však na noc pripravili dve izby, aby nespali spolu a smiala sa z toho. Povedal som jej, že na miesto uštipačného smiechu, by sa mala tešiť z kresťanských hodnôt jeho rodičov a ďakovať Bohu za nich. Modlia sa za svojho syna.
A mnohí rodičia si z toho nič nerobia, že ich deti smilnia, cudzoložia, ani sa nemodlia za svoje deti, za ich obrátenie. Celé rodiny nechodia do kostola a práve to je miesto, kde treba najviac odprosovať Boha. Kostol je domom modlitby a Ježiš Kristus tam prebýva 24-hodín v Eucharistii. Celé stáročia chodili generácie za generáciou do kostola na sväté omše a ľudové pobožnosti, lebo verili tejto skutočnosti a prijímali Kristovo telo a požehnanie od Neho. Kristovo telo nás posväcuje a nerobia dobre kresťania katolíci, ktorí pohŕdajú Kristovým telom. Nepohŕdajme Božou milosťou. Manželstvo nechcú, volia si život v smilstve alebo v cudzoložstve, zdá sa im to v poriadku, ale zdanie klame. Zachráň ich, Pane Ježišu. Kiež by začali robiť pokánie za svoje sexuálne hriechy a uvažovali nad tvojím slovom, z ktorého všetci žijeme, či sme v stave hriechu alebo v milosti posväcujúcej. Ďakujeme ti za Tvoju veľkú trpezlivosť s nami.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je pondelok 1. jún 2020
Meniny má Žaneta
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Justín, muč.
spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Čím opravdivejšie a dokonalejšie budeme dôverovať Bohu, tým zjavnejšie pocítime jeho prozreteľnosť.

sv. František Saleský