"nemali by sme sa prostredníctvom misionárov snažiť vnucovať svoju vieru iným ľuďom. Naším pravidlom by malo byť: ži a nechaj žiť."

Správne a dobre, ale toto Ježiš neučil, hoci sa takáto tolerancia sa v dnešnej spoločnosti prezentuje ako najvyššie dobro. Ježiš povedal svojim apoštolom, aby sa každý dal do služieb pravdy: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal” (Mt 28, 19-20). Toto je známe ako misijné poslanie. Katolícku misijnú činnosť treba chápať ako skutok milosrdenstva. Prostredníctvom nej sa nekresťania a iní kresťania učia pravdy o spáse. Dozvedajú sa, že Katolícku cirkev založil Kristus, ktorý je strážcom sviatostí, čo sú základné prostriedky na získanie milosti potrebnej na spásu. Evanjelizáciou musíme prinášať pravdy kresťanskej viery tým, ktorí ju ešte neprijali alebo prijali ju iba čiastočne. Touto činnosťou nikomu nič nevnucujeme. Nemôžeme ľudí donútiť, aby verili. Kristus chcel a stále chce slobodné prijatie svojho spásneho posolstva.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Evanjelizácia, misionári a lepšie kázne

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je sobota 15. august 2020
Meniny má Marcela
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Nanebovzatie P. Márie
slávnosť, prikázaný sviatok
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Keďže naše telo nie je zo železa, ani naša sila z kameňa, ale sme slabé tvory, podrobené mnohým neduhom, prosím vás v Pánovi, aby ste v prísnosti pôstu nepreháňali, ale sa miernili tak, aby ste svojím životom a nádejou v Pána, preukazovali Bohu rozumnú službu a prinášali svoju milú obetu okorenenú soľou múdrosti.
(sv. Klára)