"nemali by sme sa prostredníctvom misionárov snažiť vnucovať svoju vieru iným ľuďom. Naším pravidlom by malo byť: ži a nechaj žiť."

Správne a dobre, ale toto Ježiš neučil, hoci sa takáto tolerancia sa v dnešnej spoločnosti prezentuje ako najvyššie dobro. Ježiš povedal svojim apoštolom, aby sa každý dal do služieb pravdy: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal” (Mt 28, 19-20). Toto je známe ako misijné poslanie. Katolícku misijnú činnosť treba chápať ako skutok milosrdenstva. Prostredníctvom nej sa nekresťania a iní kresťania učia pravdy o spáse. Dozvedajú sa, že Katolícku cirkev založil Kristus, ktorý je strážcom sviatostí, čo sú základné prostriedky na získanie milosti potrebnej na spásu. Evanjelizáciou musíme prinášať pravdy kresťanskej viery tým, ktorí ju ešte neprijali alebo prijali ju iba čiastočne. Touto činnosťou nikomu nič nevnucujeme. Nemôžeme ľudí donútiť, aby verili. Kristus chcel a stále chce slobodné prijatie svojho spásneho posolstva.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Evanjelizácia, misionári a lepšie kázne

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je sobota 23. marec 2019
Meniny má Adrián
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Turibius de Mongrovejo, biskup
ľubovoľná spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Máte veľkú šancu dosiahnuť slobodu a plnosť života, a to nemožno sebeckým hľadaním vlastných výhod, ale len otvorením sa láske. Povolanie k láske je vaším základným povolaním. Ježiš vás volá na túto cestu. Odpovedzte mu áno.
Bl. Ján Pavol ll.