"Nemali by sme plytvať peniazmi na výstavbu honosných chrámov…!"

Môžete mať taký názor, väčšina katolíkov ho však v priebehu storočí nemala. Cirkev existuje už dlhí čas a za celé toto obdobie jej s láskou venovali dary milióny katolíkov. Všimnite si staré kostoly vo vašom meste alebo dedine. Pravdepodobne sú nádherne vyzdobené a túto výzdobu darovali farníci z vďaky a chvály Bohu a ako výraz úcty k svätým. Katolíci veria, že sakrálne umenie má veľký význam, a tak boli vždy štedrí pri budovaní prekrásnych kostolov. To platí predovšetkým o katolíkoch, ktorí žili niekoľko generácií a storočí pred nami. Aj keď boli podľa dnešných kritérií chudobní, pokladali si za česť postaviť Bohu skutočný príbytok, a nie iba nejakú chatrč. V stredoveku prispievali všetci, každý podľa svojich možností a schopností, na výstavbu a údržbu svojich chrámov.
Niektorí nosili kamene a tehly, ďalší rúbali drevo, iní zase pripravovali pre robotníkov jedlo. V niektorých mestách výstavba trvala desaťročia, inde dokonca storočia a väčšina ľudí tam pracovala zadarmo ako dar Bohu.
Toto ich úsilie malo základ v Biblii. Spomeňte si, ako Boh prikázal Židom vybudovať chrám v Jeruzaleme (2 Sam 7, 13), ako Ježiš chválil chudobnú vdovu, ktorá prispela na údržbu chrámu (Lk 21,2), ako pokarhal Judáša, keď protestoval, že Mária použila cenný olej na jeho počesť namiesto toho, aby ho predala a zisk rozdelila chudobným (Jn 12, 3-5). Všetko toto hovorí v prospech chrámov, ktoré niektorí ľudia znevažujú. Uvedomte si: Ježiš je Boh a je hoden nášho uctievania a toto uctievanie sa môže ešte umocniť krásnym prostredím.
Treba si uvedomiť aj to, že výstavba kostolov nikdy nešla na úkor pomoci chudobným. V skutočnosti čím sú ľudia štedrejší voči Bohu, tým sú štedrejší aj voči iným ľuďom. Možno ste si všimli, že na krásne chrámy najväčšmi frflú bohatí, zatiaľ čo chudobní prispievajú na ich výstavbu a údržbu a vytvárajú aj väčšiu časť fondov na charitatívnu činnosť.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Učiteľský úrad Cirkvi a jeho autorita

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Myšlienka dňa:
Pokorný, aj keď sa mu dostane zahanbenia, uchová si pokoj, lebo sa spolieha na Boha a nie na svet.

Tomáš Kempenský